Triss i ackrediteringar bekräftar Ekonomihögskolans position bland världens bästa handelshögskolor

Report this content

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har ackrediterats av The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) och har därmed uppnått det som kallas ”Triple Crown”. Med trippelackrediteringen ansluter Ekonomihögskolan sig till en liten grupp av världens bästa handelshögskolor som genomgått och klarat tre tuffa kvalitetsgranskningar.

Ekonomihögskolan är nu en av strax över 100 handelshögskolor runt om i världen som är trippelackrediterade, som har uppnått triple crown. Ackrediteringarna ges av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA och AACSB.

”Kvalitetsstämpel för alla inblandade”

Mats Benner, rektor för Ekonomihögskolan, tackar alla som medverkat under ackrediteringsprocessen.

– Vi räknas nu till den absoluta toppen bland världens handelshögskolor. Ackrediteringarna är ett kvitto på den högkvalitativa utbildning, forskning och samverkan som bedrivs vid Ekonomihögskolan. Det är våra studenter, vår personal och våra samarbetspartner som gjort det möjligt, säger Mats Benner.

Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, bekräftar att Ekonomihögskolan har arbetat målmedvetet under lång tid med att nå hög internationell standard.

– Jag vill gratulera Ekonomihögskolan och dess medarbetare, studenter och näringslivskontakter. Det här är en kvalitetsstämpel för alla inblandade, och ett stort steg framåt för Lunds universitet som helhet, säger Erik Renström.

William Weidow är viceordförande för Ekonomihögskolans studentkår, Lundaekonomerna, som jobbar med och för studenterna.

– Att vara trippelackrediterad är viktigt på många plan. Det visar att våra utbildningar är internationellt gångbara och för oss studenter så öppnar det dörrar till studier och jobb både i Sverige och utomlands. Ackrediteringarna är ett bevis för såväl oss studenter som för arbetsgivare att utbildningarna vid Ekonomihögskolan strävar efter en balans mellan teori, innovativt tänkande och att jobba med och för ett hållbart näringsliv, säger William Weidow.

Extra spets för internationella samarbeten

Ulrika Qvist Mathiesen är chef för Ekonomihögskolans internationella avdelning och har sett vilken effekt en trippelackreditering har för möjligheten till internationella samarbeten.

– Ekonomihögskolan har redan sedan tidigare en internationell profil. Vi är stolta över vårt nätverk med partneruniversitet och har redan i dag en väldigt bra portfolio av partners, och vi ser möjligheten att spetsa till den ytterligare. Nu kan vi förnya, förädla och fördjupa våra samarbeten, säger Ulrika Qvist Mathiesen.

Ekonomihögskolan har utvecklats till en internationell lärandemiljö under det senaste decenniet enligt Kristina Eneroth, f.d. prorektor vid Ekonomihögskolan och över lång tid ansvarig för arbetet med skolans ackrediteringar.

– Internationell ackreditering ställer krav på hög kvalitet i forskning, undervisning och samverkan. Det är Ekonomihögskolans unika mix av engagerade medarbetare, studenter och externa kontakter med företag och organisationer som förklarar hur fakulteten har kunnat ta sig hela vägen till en triple crown. Det handlar om att hitta sin egen strategiska och kreativa väg till kontinuerlig förbättring, annars fungerar det inte. Det finns ingen blåkopia direkt, säger Kristina Eneroth.

Kontakt

Mats Benner
Rektor vid Ekonomihögskolan
mats.benner@ehl.lu.se
Telefon: 072-543 49 39

William Weidow
Vice ordförande, Lundaekonomerna
v.president@lundaekonomerna.se
Telefon: 072-322 00 44

Så går AACSB-ackrediteringen till

Processen fram till en AACSB-ackreditering bygger på ett omfattande utvecklingsarbete baserat på 15 internationella standarder som berör hela verksamheten, från utbildning och studiemiljö till forskning och samverkan.

Den rigorösa granskningen görs av erfarna externa bedömare och rektorer från handelshögskolor runtom i världen. Bedömningen säkerställer att Ekonomihögskolan har de resurser och det engagemang som krävs för att ge våra studenter en högklassig och innovativ utbildning. Processen är mycket noggrann och tar flera år.

Det blev officiellt att Ekonomihögskolan blir ackrediterad av AACSB den 2 mars 2021 (amerikansk tid, dvs sen eftermiddag svensk tid). Pressmeddelandet skickas ut tidig morgon 3 mars.

Fakta: AACSB, AMBA och EQUIS

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) grundades 1916 i USA och är det äldsta ackrediteringsinstitutet för handelshögskolor. Det grundläggande syftet med AACSB är att främja engagemang, driva på innovation och utveckla ekonomiutbildningar. AACSB uppnår detta genom att definiera en uppsättning vägledande principer och standarder och erkänna högkvalitativa handelshögskolor som uppfyller dessa.

AMBA (The Association of MBAs) syftar till att upprätthålla standarder och främja innovation globalt inom avancerade managementutbildningar. AMBA ackrediterar MBA, DBA och masterprogram. Endast program som visar högsta standard inom bland annat undervisning, lärande, karriärutveckling och anställningsbarhet samt samverkan mellan studenter, alumni och arbetsgivare kan bli AMBA-ackrediterade. Ekonomihögskolan, och specifikt programmet Master’s in Management, blev ackrediterade av AMBA 2019.

EQUIS (European Quality Improvement System) är ett omfattande ackrediteringssystem för universitet och högskolor inom business och management. EQUIS drivs av EFMD, en internationell stiftelse med säte i Bryssel. En EQUIS-ackreditering garanterar en noggrann kvalitetskontroll, benchmarking av skolan gentemot internationella standarder när det gäller styrning, program, studenter, lärarkåren, forskning, internationalisering, etik, ansvar och hållbarhet samt praktiskt engagemang i världen utanför akademin. Ekonomihögskolan har varit ackrediterade av EQUIS sedan 2001.

Mer information

Lista över svenska handelshögskolor ackrediterade av AACSB

Ekonomihögskolans ackrediteringar

Tidigare nyhet: Ekonomihögskolan tar hem dubbla ackrediteringar

Louise Larsson, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 046-222 08 44, louise.larsson@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informatik och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till arbete och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är ackrediterad av både AACSB, EQUIS och AMBA, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra skillnad genom att fördjupa oss i relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla samhällsaktörer med en internationell utblick.

Prenumerera

Media

Media