Universitetet får 26 nya professorer

Fredagen den 27 mars kl 16.00 bjuder Lunds universitet till professorsinstallation. Bland de 26 som installeras finns bland annat en expert på indiansk tro, en som vet hur man undviker artros och en som i sin forskning har tjuvlyssnat på mobilsamtal på offentliga platser. Vid samma tillfälle belönas tre goda pedagoger, och två administratörer får pris för sin skicklighet.

Följande professorer installeras: Jesper Svartvik, religionsteologi, Christian Dahlman, allmän rättslära, Håkan Axelson, molekylär tumörbiologi, Angela Cenci Nilsson, experimentell medicinsk forskning, Leif E Dahlberg, ortopedi, Lars B Dahlin, handkirurgi, Bo Hedblad, kardiovaskulär epidemiologi, Merab Kokaia, neurofysiologi, särskilt stamcellsforskning, Zaal Kokaia, experimentell medicinsk forskning, Christer Larsson, tumörcellsbiologi, Arne Lindgren, neurologi, Martin Lindström, socialmedicin, Peter M Nilsson, klinisk kardiovaskulär forskning, Maria Råstam, barn- och ungdomspsykiatri, Martin Stjernquist, obstetrik och gynekologi, Eva Helen Ulvros, historia, Yvonne Maria Werner, historia, Hervé Corvellec, företagsekonomi, Mats Fridell, klinisk psykologi, Christer Lindberg, socialantropologi, Anders Persson, sociologi, Thomas Kalling, informatik, Karin Rengefors, limnologi, Dirk Rudolph, fysik, Henrik Sjöland, analog kretskonstruktion och Ann-Krestin Vernersson, rytmik.
Installationsföreläsningen hålls av professorn i religionsteologi Jesper Svartvik som är verksam vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem.


Universitetets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen:
Forskarassistent Monica Almqvist, Institutionen för elektrisk mätteknik, LTH
Monica Almqvist har, enligt universitetets motivering, ”under många år värnat om den pedagogiska utvecklingen på LTH. Genom sina insatser har hon bidragit till att vända den negativa trend som funnits när det gäller att rekrytera studenter till Elektronikprogrammet. Monica har dessutom under det senaste året startat och drivit ”Experimentörerna”, ett initiativ som är ämnat att öka kontaktytan mellan LTH och grund- och gymnasieskolor i regionen.”


Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser i undervisningen:
Universitetslektor Elisabet Holst, Sektionen för medicinsk mikrobiologi, Institutionen för laboratoriemedicin
”Elisabet Holst har med ett opretentiöst förhållningssätt till sitt eget ämnesområde och ett öppet och tillgängligt förhållningssätt gentemot studenter termin efter termin lämnat ifrån sig inspirerade och vetgiriga läkarstudenter från sin kurs i allmän patobiologi. Hon har en förmåga att väcka en brinnande törst hos studenterna att lära sig mer.”

Vik. universitetsadjunkt Henrik Johnsson, Avdelningen för fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, LTH.
”Med ett uppenbart brinnande intresse för ämnet och ett levande kroppsspråk når Henrik fram till studenterna på ett roligt och innovativt sätt. Hans glada sätt och entusiasm smittar av sig då han lyckas skapa ett föreläsnings- och övningsklimat som uppmuntrar till diskussion och dialog,” skriver studenterna i sin motivering.

Peter Honeths pris för goda administrativa insatser ges i år till Helena Josefsson, fakultetssekreterare vid juridiska fakulteten och Per-Evert Persson, personalkonsult.

För mer information tala med övermarskalk Carin Brenner på telefonnummer 046-222 70 06
Se broschyr med korta presentationer av alla de nya professorerna
http://www.lu.se/upload/LUPDF/Forskning/Professorsins_27_mars_09.pdf

Prenumerera