Veckans nyheter från COVID Symptom Study

Report this content

COVID Symptom Study Sverige är ett pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet och Uppsala universitet där studiedeltagarna via en app varje dag registrerar hur de mår. Appen är inget diagnosverktyg och ingen smittspårningsapp utan syftet är att kartlägga smittspridningen i Sverige och öka kunskapen om coronaviruset.

Den gångna veckan har följande hänt i forskningsprojektet COVID Symptom Study Sverige:

COVID Symptom Study Sverige ska bidra till att upptäcka klusterutbrott

Det är sannolikt att en eventuell ökad spridning av covid-19 i Sverige under hösten 2020 kommer att ske i form av klusterutbrott. Därför satsar COVID Symptom Study Sverige nu på att kunna urskilja mindre geografiska områden där smittan verkar öka snabbt. Hittills har COVID Symptom Study Sverige publicerat analyser baserade på de två första siffrorna i studiedeltagarnas postnummer.
Från och med den 5 september kommer ZOE Global Ltd att dela studiedeltagarnas fullständiga postnummer med COVID Symptom Study Sverige så att Lunds universitet och Uppsala universitet kan göra mer detaljerade geografiska indelningar och analyser. Detta gäller postnummerområden med fler än 200 invånare. Man kommer fortsatt att endast publicera resultat på gruppnivå och endast för områden med fler än 200 deltagare.
– Vi ser mycket fram emot att kunna studera smittspridningen på en mer högupplöst nivå i de områden där vi har tillräckligt med deltagare. Flera sjukvårdsregioner i Sverige vill också kunna använda resultat från COVID Symptom Study Sverige som del av underlaget för att kunna planera tidiga och riktade insatser mot ökad smittspridning” säger Tove Fall, professor vid Uppsala universitet och ledande forskare i COVID Symptom Study Sverige. ”Förutom mer detaljerade data är det bästa sättet att öka precisionen i våra analyser att fler deltar i studien och att de som redan deltar fortsätter rapportera dagligen.

Läs mer om detta på studiens webbplats

Ny funktion där deltagare kan ändra sitt postnummer

Att kunna ändra postnummer och tillfällig vistelseort i appen COVID Symptom Study har varit efterfrågat av studiedeltagare från början. Nu har appens utvecklare ZOE hittat en teknisk lösning som fungerar och från och med den 1 september är nu funktionen tillgänglig i appen.

COVID Symptom Study Sverige har ett växande samarbete med olika sjukvårdsregioner och för att forskarna ska kunna bidra med bästa möjliga kunskapsunderlag i höst är det viktigt att de har aktuella uppgifter om var deltagarna befinner dig när de rapporterar hur de mår.

Om du framöver inte vill få regelbundna uppdateringar från COVID Symptom Study, meddela press@med.lu.se

Paul Franks
Professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet och huvudansvarig för forskningsprojektet
paul.franks@med.lu.se, 040-39 11 49

Maria Gomez
Professor i fysiologi vid Lunds universitet
maria.gomez@med.lu.se, 070-222 62 16

Tove Fall
Professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala Universitet
tove.fall@medsci.uu.se

COVID Symptom Study i Sverige stöds av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Mer information om COVID Symptom Study Sverige finns på studiens hemsida: www.covid19app.lu.se

Prenumerera

Media

Media