Bokslutskommuniké år 2000 i korthet

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ År 2000 i korthet * Försäljningen under 2000 ökade från 3,8 till 22,2 Mkr. * LUVIT har under 2000 prioriterat utveckling av ett flertal nya produkter och etablering av ett europeiskt partnernätverk. Rörelseresultatet uppgick till -43,3 Mkr (-0,1)efter omstruktureringskostnader och avskrivning av goodwill. * LUVIT Education Centre 3.1 blev den första e-Learningplattformen i världen som erhöll certifiering på Microsoft Windows 2000 Server. * Partneravtal har tecknats på de prioriterade marknaderna; Norden, Spanien, Storbritannien, Frankrike, Holland och Tyskland. * Ett av Storbritanniens ledande utbildningsföretag, Parity Training, valde LUVIT efter en internationell upphandling med de främsta konkurrenterna i världen. * LUVIT har efter periodens slut säkerställt finansiering genom två riktade nyemissioner som lägst kommer inbringa 20 Mkr. * Pågående omstruktureringsprogram sänker kostnaderna i bolaget med drygt 50% och rörelsen förväntas generera ett positivt kassaflöde under andra halvåret 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00830/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar