Januari - juni 2001 i korthet

Januari-juni 2001 i korthet · Volito AB blev ny huvudägare i LUVIT AB tillsammans med Lunds universitet. · Tre nyemissioner genomfördes som totalt inbringade LUVIT 35,1 mkr före emissionskostnader. · Vid extra bolagsstämma beslutades om ny styrelse.Styrelseordförande från och med den 12 juni 2001 är Karl-Axel Granlund,Volito AB. · Försäljningen under perioden uppgick till 4,5 (12,0)mkr. · LUVIT slöt fem nya partneravtal och antalet kunder ökade med 27 st. · Försäljning och marknad har bottnat under perioden och omsättningen bedöms öka väsentligt under kommande perioder. · Styrelsen har beslutat att verka för en notering på Stockholmsbörsens O-lista under första halvåret år 2002. LUVIT i korthet LUVIT AB (publ) (LUVIT eller Bolaget) är verksamt inom e- Learningbranschen. Bolaget tillhandahåller en teknisk produktportfölj för e-Learning, en e-Learningplattform, som utvecklats utifrån pedagogiska behov och visioner. LUVITs affärsidé är att erbjuda marknadens bästa produkter för e-Learning inom medelstora och stora företag och organisationer. Genom partnersamverkan skall LUVIT på varje delmarknad vara en helhetsleverantör inom e-Learning. Samarbetspartners i Europa är bland andra:WM-Data, Icon Medialab, Bluegarden Group, Logica, Parity Group, Atos Formation, GroupoDoxa, Development Systems, M2S och Lernia. Bland kunderna återfinns företag som Volvo, Posten Norge, SIF, Skandia, Cegos, K-world, Afnor, Scania, Lernia och Parity Training. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00590/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar