Kommuniké från extra bolagsstämma, juni 2001

Kommuniké från extra bolagsstämma, juni 2001 Extra bolagsstämma i LUVIT AB (publ), 12 juni 2001, beslutade om riktad nyemission till VOLITO AB om totalt 3 000 000 aktier samt en förändring av styrelsen LUVIT AB (publ.) beslutade vid extra bolagsstämma den 12 juni 2001 att öka bolagets aktiekapital med 300 000 kr, genom utgivande av 3 000 000 nya aktier. De nya aktierna skall - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tillkomma Volito AB. Betalning för nytecknade aktier skall erläggas kontant med fem (5) kronor per aktie. Vidare beslutade bolagsstämman att välja Lars Wetterberg samt Pär Josefsson till nya styrelseledamöter. Jan Stellinger, Anders Svensson Jesper Jos Olsson samt Thore Ohlsson avgick som styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter, Peter Honeth, Karl-Axel Granlund, Mats Lindoff samt styrelsesuppleanterna Hans Göran Arlock och Magnus Nyhlén kvarstår. Till styrelsens ordförande utsågs Karl-Axel Granlund. Lars Wetterberg arbetar på AlfaLaval som personaldirektör. För ytterligare information, kontakta: Ola Möllerström, Verkställande direktör LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00 e-post: president@luvit.com Karl Malmström, Ekonomichef LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00 e-post: CFO@luvit.com Om LUVIT AB LUVIT AB (publ) utvecklar tekniska lösningar för e-Learning inom medelstora och större företag och organisationer. Företagets strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande lokala aktörer inom IT- konsulting, innehållsproduktion och utbildning för att kunna erbjuda kundanpassade helhetslösningar för e-Learning. LUVIT är genom partneravtal etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Latin Amerika. Partnernätverket inkluderar bland andra Microsoft, WM-Data, ErgoBluegarden, Icon Medialab, Lernia, Atos, Parity Group, Logica, GrupoDoxa, WebLearning, Celemi, M2S, Kabel New Media Southern Europe och Interwise. Bland kunderna återfinns företag som Volvo, SIF, Skandia, K- World, Lernia och Parity Training. Aktien är noterad på Nya Marknaden på OM Stockholmsbörsen. För vidare information, besök: www.luvit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00920/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar