LUVIT omorganiserar för att möta marknadens behov

LUVIT omorganiserar för att möta marknadens behov LUVIT AB (publ) ser en klar mognad vad gäller segmentet e-Learning och möter detta med en organisation och ett produkt- och tjänstesortiment som väl motsvarar marknadens behov. LUVIT står därmed förberett inför framtiden med en stark ägarstruktur, bra produktportfölj i spetskanten och en mycket motiverad och kompetent personal. Från och med idag förändrar LUVIT sin organisation och ledning. Samtliga nämnda personer ingår sedan tidigare i LUVIT:s organisation och presenteras med en kort bakgrund. Ledningsgruppen utgörs av följande personer · VD och försäljningschef: Ola Svantesson, tidigare från IKEA och Bergendahls. · Ekonomichef: Kamilla Hassander, tidigare från Andersen i Malmö · Personal och juridik: David Hallinger, tidigare advokat i Malmö · Marknads-och affärsutvecklare, Ulf Atles, tidigare från en liknande roll på Gravity AB i Malmö. Ola Badersten, examinerad Msc. vid Lunds Universitet. Otto Linander, tidigare affärsutvecklingsansvarig på Lernia AB Under våren kommer Mats Svensson, tidigare ansvarig för utveckling av bolagets produkter, samt Ola Möllerström, som fram till oktober 2001 fungerat som bolagets VD och senast som Supply Chain Manager, att på egen begäran lämna företaget. På marknadsfronten har vi nyligen tecknat licensavtal med Vellinge kommun, Dansk Teknologisk Institut, samt med ett av Sveriges största multinationella företag. LUVIT erbjuder produktdemonstrationer och diskussioner om Ert framtida behov inom sektorn e-Learning. För ytterligare information kontakta VD Ola Svantesson per telefon 046 - 10 12 00 eller via mail president@luvit.com. LUVIT i korthet LUVIT AB (publ) är ett bolag med tre års verksamhet inom området e- Learning. Bolaget tillhandahåller en teknisk produktportfölj för e- Learning, en e-Learningplattform, som utvecklats utifrån pedagogiska behov och visioner. LUVITs affärsidé är att erbjuda marknadens bästa produkter för e-Learning inom medelstora och stora företag och organisationer. Bland kunderna finns företag som Volvo, Dansk Teknologisk Institut, Posten Norge, SIF, Vellinge Kommun, Skandia, Cegos, K-world, Afnor, Lernia och Parity Training. Samarbetspartners i Europa är bland andra: Microsoft Sweden AB, Compaq Computer, Bluegarden Group, Interwise, Logica, Parity Group, WM-Data, Atos Formation, GroupoDoxa, M2S och Lernia. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/15/20020115BIT00410/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/15/20020115BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar