Volito AB ny huvudägare i e-Learningföretaget LUVIT

Volito AB ny huvudägare i e-Learningföretaget LUVIT ·Volito AB garanterar 15 000 000 kr i nyemission och blir ny huvudägare i LUVIT AB tillsammans med Lunds universitet. ·Styrelsen har beslutat att verka för en O-lista notering under första halvåret år 2002. ·LUVIT ökar marknadsinsatserna mot direkt bearbetning av slutkund ·Fortsatt kostnadseffektivisering genom neddragning och omfördelning av resurser. Volito AB, ett Malmöbaserat investmentbolag, som tidigare under våren deltog i en nyemission i LUVIT AB, blir nu tillsammans med Lunds universitet nya huvudägare i LUVIT. Genom en riktad nyemmission om 3 000 000 aktier tillför Volito bolaget ytterliggare 15 000 000 kronor. Volitos förtroende stärker LUVITs möjligheter väsentligt att långsiktigt bli en lönsam och ledande leverantör av lösningar för e-Learning. "LUVIT arbetar inom ett segment som vi tycker är mycket intressant, som har stora framtidsutsikter. Deras position på e-Learningmarknaden i kombination med deras djupa samarbete med Lunds universitet anser vi gör LUVIT till en av de mest attraktiva aktörerna på denna framväxande marknad", säger Karl-Axel Granlund, styrelseordförande Volito AB. "Vi är oerhört glada för det ökade förtroende Volito visar LUVIT. Den förändrade ägarstrukturen ger oss en långsiktig trygghet både ekonomiskt och erfarenhetsmässigt", säger Ola Möllerström VD LUVIT AB. Under våren i år har LUVIT slutit 14 nya kundavtal, 5 nya partneravtal och i början av maj uppskattas antalet slutanvändare av LUVITs produkter vara ca 70 000 stycken. LUVIT kommer nu i ännu högre grad än tidigare att fokusera på marknadsinsatserna direkt mot slutkund. En strategi och ett arbetssätt som in sin tur medför fortsatta personalneddragningar och omfördelning av kvarvarande resurser. "Vi är tvungna att tillta ytterligare åtgärder för att kunna fullfölja den omorganisation och kostnadsanpassning vi påbörjade i januari i år" säger Ola Möllerström, VD LUVIT AB. För ytterligare information, kontakta: Ola Möllerström, Verkställande direktör LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00 e-post: president@luvit.com Karl Malmström, Ekonomichef LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 19 e-post: CFO@luvit.com 1(2) Om LUVIT AB LUVIT AB (publ) utvecklar tekniska lösningar för e-Learning inom medelstora och större företag och organisationer. Företagets strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande lokala aktörer inom IT- konsulting, innehållsproduktion och utbildning för att kunna erbjuda kundanpassade helhetslösningar för e-Learning. LUVIT är genom partneravtal etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien. Partnernätverket inkluderar bland andra Microsoft, WM-Data, Icon Medialab, Lernia, Atos, Parity Group, Logica, GrupoDoxa, WebLearning, Webgnosis, Celemi, M2S, Kabel New Media Southern Europe och Interwise. Bland kunderna återfinns företag som Volvo, SIF, Skandia, K-World, Lernia och Parity Training. Aktien är noterad på Nya Marknaden på OM Stockholmsbörsen. För vidare information, besök: www.luvit.com 2(2) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00360/bit0001.pdf

Dokument & länkar