Lyko investerar i ökad varumärkeskännedom för att ta tillvara tillväxtmöjligheter

Report this content

Lyko Group AB (publ) har beslutat att under 2018 öka investeringarna i marknadsaktiviteter för att bredda kännedomen om Lykos varumärke. Detta med syfte att ta tillvara den tillväxtpotential som finns i en ökad varumärkeskännedom. Satsningen bedöms ge viss kortsiktig negativ effekt på koncernens lönsamhet med en god potential till positiv tillväxteffekt både kortsiktigt och över tid.

En varumärkesundersökning, genomförd av en extern aktör på uppdrag av Lyko, visar på en stor potential i varumärkeskännedomen hos Lykos målgrupp. De i målgruppen som känner till Lyko konverterar väl från kännedom till köp vilket innebär att befintliga kunder uppskattar den kundupplevelse som erbjuds. Undersökningen visade också att Lykos varumärke idag associeras med positiva rationella värden så som brett sortiment, prisvärt och enkel att handla hos. Kategorin skönhet drivs till stor del av faktiska behov men också av upplevda behov varför Lyko även fokuserar på att tillföra emotionella värden till varumärket.

Lyko kommer under mars månad lansera ett nytt kommunikationskoncept med fokus på breda räckviddsmedier. Målet med marknadsaktiviteterna är dels att nå nya kunder genom att öka varumärkeskännedomen, dels att fördjupa relationen med befintliga kunder genom att addera emotionella värden till varumärket. Denna investering är ett viktigt steg närmare Lykos vision – att vara det självklara valet för hårvård och skönhet.

”Jag tror mycket på att öka kännedomen och att addera emotionella värden. Att Lyko lyckats växa så kraftigt historiskt visar att de kunder som känner till oss, gillar oss och också handlar av oss. Med en ökad kännedom kring varumärket ökar vi också vår tillväxtpotential avsevärt”, säger Joanna Hummel, VD för Lyko, i en kommentar.

För mer information vänligen kontakta:

Joanna Hummel, VD Lyko

e-post: joanna.hummel@lyko.se, telefon: 070 286 26 82

Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se och Lyko.no samt 39 butiker i Sverige och Norge, varav 39 har tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.lyko.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar