Boom i försäljningen av gröna kontorslösningar

På fem år har Lyreco lyckats få kunderna att allt oftare välja gröna kontorslösningar. 44 procent av verksamhetens försäljning i Sverige kommer idag från certifierade gröna produkter. Därmed ligger Sverige i topp när det gäller försäljning av gröna lösningar i Skandinavien. Svenska inköpare har i ökande grad ett större fokus på miljön i inköpsprocessen. 

Lyreco, Sveriges största leverantör av produkter och lösningar för arbetsplatsen, har på bara fem år lyckats ändra inköpsvanorna hos en stor del av svenskt näringsliv. 44 procent av de pappersprodukter, kontorsmaskiner, hygienprodukter etc. som Lyreco levererar, är idag certifierat gröna.

Det är avgjort tal om en grön omvändning i verksamheten, som startade från noll 2012 och sedan dess följt en hållbar agenda. Idag är Lyreco en stor aktör inom försäljning av gröna kontorslösningar i Sverige. Det är också det land i Skandinavien där Lyreco säljer flest hållbara lösningar. I Danmark och Norge ligger omsättningen för den gröna försäljningen på 34 och 36 procent respektive.

- Vi är nöjda med resultatet, men vi vill gärna att gröna produkter utgör en ännu större del av omsättningen. Vi gör en mycket stor insats för att hitta gröna alternativ, och vi märker att intresset för miljöcertifierade produkter ökar bland inköparna, säger Eva Klintell, QSS & Customer Service Director på Lyreco.

- Det vore inte korrekt att säga att de väljer med hjärtat, för inköparna är som alltid kostnadsmedvetna. Men miljötänket är helt klart på uppgående som en viktig faktor i deras val, och vi förväntar oss att ännu fler kommer att välja gröna alternativ i takt med att vårt sortiment ökar, säger hon.

Lyreco har en inarbetad, mycket sträng kontroll av sina leverantörer. Verksamheten kräver bland annat att leverantörerna miljömärker de produkter de marknadsför som gröna, och rutinmässigt kontrollerar att certifikaten faktiskt gäller för de berörda produkterna och underleverantörerna.

- Vi valde från början att investera resurser för att upprätta ett grönt sortiment. I några produktkategorier finns det redan ett stort utbud, medan det kan vara svårt att ta fram ett grönt alternativ av god kvalitet inom andra kategorier. Det räcker inte med att en produkt är miljövänlig. Priset och kvaliteten måste också vara bra om vi ska nå fram till våra kunder med det gröna budskapet. Därför är vi mycket målinriktade i vårt arbete med kvalificering och val av produkter, säger Eva Klintell.

Det är speciellt hygienprodukter och traditionellt kontorsmaterial som papper, anteckningsblock och mappar som är Lyrecos bäst säljande gröna varianter. Upp till två tredjedelar av omsättningen kommer från gröna produkter inom dessa kategorier. Lyreco har också rönt gröna framgångar inom catering i Sverige, med en omsättningsandel på 45 procent. Inom personsäkerhet (t.ex. säkerhetsskor) och IT-utrustning är den gröna omsättningen bara fem procent i nuläget. Detta är enligt Eva Klintell dock redan en ganska betydlig del, då det finns mycket få hållbara alternativ inom dessa kategorier.

För mer information vänligen kontakta:

Eva Klintell, +45 23 33 10 64, eva.klintell@lyreco.com

Om Lyreco 

Lyreco är Skandinaviens största leverantör av produkter och lösningar till arbetsplatsen. Lyreco sysselsätter totalt 600 medarbetare i Skandinavien. Lyreco ligger i framkant när det gäller kvalitet, har ett brett sortiment på över 10 000 produkter och en stark, hållbar profil. Verksamheten är familjeägd och har säljkontor i över 40 länder.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det räcker inte med att en produkt är miljövänlig. Priset och kvaliteten måste också vara bra
Eva Klintell, QSS & Customer Service Director på Lyreco.
Det vore inte korrekt att säga att inköparna väljer med hjärtat, för de är som alltid kostnadsmedvetna
Eva Klintell, QSS & Customer Service Director på Lyreco.