• news.cision.com/
  • Lyxor ETF/
  • Lyxor Asset Management bidrar till den gröna omställningen genom offentliggörande av temperaturer för 150+ fonder

Lyxor Asset Management bidrar till den gröna omställningen genom offentliggörande av temperaturer för 150+ fonder

Report this content

Lyxor Asset Management offentliggör idag publiceringen av temperaturer för mer än 150 av sina börshandlade fonder (ETF:er). Detta är en viktig milstolpe i Lyxors resa mot att erbjuda investerare den information som behövs för att bättra kunna bedöma deras portföljers inverkan på den globala uppvärmningen, och vid behov hjälpa dem att anpassa dessa till Parisavtalets mål – att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 grader över förindustriella nivåer, och att fortsätta ansträngningarna för att begränsa ökningen till 1,5 grad. Temperaturerna för fler av Lyxors ETF:er kommer att tillkännages framöver.

Metoderna för att på ett korrekt sätt definiera graden av uppvärmningspotential för en investeringsportfölj ligger i framkant och utvecklas ständigt. Lyxor ser därför detta som en gradvis process, så för att säkerställa att metoden utvecklas och förfinas löpande samarbetar Lyxor med S&P Global Trucost, klimatdataspecialist och dotterbolag till den globala indexleverantören Standard & Poor’s.

För att mäta temperaturen på denna första grupp av fonder har Lyxor studerat såväl historiska utsläppsdata som framtida utsläppsprognoser för varje respektive företag inom fonderna, baserat antingen på åtaganden som företagen själva meddelat, eller på estimat från S&P Global Trucost.

Tillvägagångssättet kombinerar två erkända metoder: Sectoral Decarbonisation Approach (SDA) som är utvecklat av Science Based Targets Initiative för sektorer med stora växthusgasutsläpp (elproduktion, stålproduktion, luftfart etc.) och mervärde per enhet av växthusgasutsläpp (GEVA) för andra sektorer. Kombinationen av SDA- och GEVA-metoderna gör det möjligt att bedöma hur väl företag i alla typer av sektorer är i linje med Parisavtalet.

Med temperaturmätningen strävar Lyxor efter att ge alla typer av investerare och intressenter den transparens de behöver för sina förvaltade tillgångar, vilket hjälper dem att bli mer medvetna om den påverkan dessa tillgångar kan ha på miljön, och att begränsa klimatrisker inom deras respektive portföljer. Lyxor, som ligger i framkant i branschen, möter redan olika regleringar och åtaganden som kräver av investerare att vara transparanta och offentliggöra de aktiviteter som bidrar till den globala uppvärmningen och klimatrelaterade risker.

Denna mekanism förstärker det ramverk som Lyxor har byggt upp under flera  år för att ge investerare enklare metoder för att omfördela sitt kapital mot investeringar som uppmuntrar till minskade koldioxidutsläpp, nämligen Lyxors Green Bond ETF:er, implementeringen av en klimatpolicy under 2019, samt skapandet av ett komplett ekosystem av klimat-ETF:er som är förankrade i Parisavtalet under 2020. För att fullborda detta ramverk undersöker Lyxor för närvarande hur man kan integrera mätningen av klimatrisk, särskilt övergångsrisker, i sina fonder.

Florent Deixonne, Head of SRI på Lyxor Asset Management, kommenterar: “Alla portföljer, index och ramverk har någon form av klimatpåverkan. Idag påbörjar vi processen med att hjälpa alla typer av investerare att bedöma denna påverkan och hantera risker genom att publicera temperaturer. Det råder inget tvivel om att säkerställandet att investeringar är genuint hållbara blir en grundläggande förvaltningsplikt för professionella investerare, oavsett om de är rådgivare till institutioner eller investerar för individers räkning. Individer som förvaltar sina egna pengar kommer också ha möjlighet att använda denna information till att göra fler klimatmedvetna investeringar och beslut, och om de så vill, bättre anpassa sina portföljer till temperaturmålen i Parisavtalet”.

Mer information på Lyxor.com 

Klicka här för att komma till mätverktyget

 

Mediekontakt:

Lyxor Asset Management
Claire Thibeau – Communication
Tel: + 33 1 42 13 84 88
E-post: claire.thibeau@lyxor.com

Lyxor ETF
Carl-Christian Höeg – Head of ETF Sales i Norden            
Tel: +46 70 595 22 53
E-post:
carl.hoeg@scgib.com

 

Notes to editors:

LinkedIn
Twitter

Lyxor Asset Management Group ("the Lyxor group"), wholly-owned directly or indirectly by Societe Generale and composed notably of two subsidiaries (1) (2), is a European asset management specialist, an expert in all investment styles, active, passive and alternative. From ETFs to multi-management, with EUR 159.3 billion* under management and advisory, Lyxor group creates innovative investment solutions to meet the long-term challenges of managing savings. Thanks to its experts and its engineering tradition and research, Lyxor group combines search for performance and risk management.

(1) Lyxor Asset Management S.A.S. is approved by the «Autorité des marchés financiers» (French regulator) under the agreement # GP98019.

(2) Lyxor International Asset Management S.A.S. is approved by the «Autorité des Marchés Financiers» (French regulator) under the agreement # GP04024.
* Including EUR 18.9 billion assets under advisory. Equivalent of USD 195.6 billion in assets under management and advisory (including USD 23.2 billion assets under advisory) at the end of December 2020.

 

Dokument & länkar