Lyxor ETF ökar utbudet inom ESG och klimat, tematiska och Core ETF:er

Report this content

Lyxor, Europas tredje största ETF-leverantör, accelererar nu expansionen av sitt ETF-utbud inom de tre pelarna – ESG och klimat, tematiska och Core ETF:er. Utvidgningen sker som svar på de långsiktiga behov som återfinns inom segmentet förmögenhetsförvaltning i en tid då ETF-användandet bland privatpersoner ökar i Europa, och för att stödja Lyxors institutionella kundbas. För att uppnå detta har Lyxor ETF gjort till sin strategiska prioritet att bygga tillgångar inom dessa tre huvudsakliga områden under 2021.

Lyxor planerar därför att:

  • Dubblera ESG-tillgångar och bli den ledande ETF-leverantören för klimat-ETF:er

Lyxors målsättning är att dubblera de tillgångar inom ESG man hade 2020 till 10 miljarder euro till slutet av 2021. Detta bygger på en lika stor ökning som under 2020, och de rekordvolymer man såg inom ESG-ETF:er, vilka stod för mer än hälften av flödena på den europeiska marknaden under föregående år. För att uppnå detta planerar Lyxor ETF att utöka sitt ESG-utbud genom att byta ut flera befintliga ETF:er till motsvarande ESG index, och på så vis erbjuda ett enkelt alternativ till traditionell marknadskapitalisering för att möta kundernas behov. Lyxor fortsätter också att implementera sitt ambitiösa program med fondmärkning och har som intention att uppnå ”SRI-märkning” för hela sitt starka ESG-ETF-utbud om trettio ETF:er före årets slut. Vid februaris slut hade Lyxor tillgångar inom ESG-ETF:er för motsvarande 6,5 miljarder euro (1). 

Som pionjär inom passiv fondförvaltning blev Lyxor ETF förra året den första ETF-leverantören någonsin att lansera ett omfattande ekosystem av ETF:er i enlighet med Parisavtalet och koldioxidneutralitet till 2050. Från att ha haft en stark start förra året så ser nu intresset för klimatindex ut att växa. Lyxor ser bevis på det redan nu i flödena mot regionala (i synnerhet europeiska och amerikanska aktier) och globala index från olika typer av institutionella investerare (försäkringsförmedlare, pensionsfonder, fondförvaltare), delvis på grund av alltmer stränga regleringar i Europa. I år har Lyxor som intention att stärka sitt utbud av klimat-ETF:er genom att utöka det till vissa räntebärande segment och utöka utbudet av gröna obligations-ETF:er, ett annat populärt val för att agera för klimatet. Lyxor har nu tillgångar om totalt motsvarande nära 1,5 miljarder euro i klimatfokuserade ETF:er (2).

  • Utöka det framgångsrika utbudet av tematiska ETF:er för att möta nya trender som uppstått i ljuset av pandemin

Efter ett framgångsrikt år för Lyxors megatrend-ETF:er förra året – med över 700 miljoner euro i netto nya tillgångar på mindre än ett år, så planerar Lyxor nu att erbjuda framför allt förmögenhetsförvaltare fler möjligheter att investera i bolag som kan gynnas av större och bestående förändringar i en post-pandemisk värld. Efter att ha lanserat fem tematiska ETF:er tillsammans med MSCI under 2020 – inom Digital Economy, Disruptive Technology, Future Mobility, Smart Cities och konsumentvanor hos befolkningsgruppen Millennials vill nu Lyxor kunna erbjuda investerare exponering mot snabb innovation inom ett antal sektorer, såsom healthcare och clean tech, och inom specifika geografier.

  • Ytterligare förstärka utbudet inom Core

Sedan lanseringen 2017, med några av de lägsta förvaltningsavgifterna (TER) i Europa så har Lyxors utbud inom Core blivit en hörnsten i bolagets produkterbjudande och fortsätter att vara ett nyckelverktyg för olika typer av investerare som vill förvalta sina respektive portföljer så effektivt som möjligt. Lyxor har ett stort antal initiativ planerade för 2021, i synnerhet inom räntebärande produkter, där inflationsprodukter är högst prioriterat med centralbanker och regeringar över världen som spenderar för att sätta fart på ekonomierna efter pandemin. Detta bygger på tidigare framgångar inom Lyxor Core ETF:er inom US TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) vilka nu uppgår till totalt 3,6 miljarder euro i förvaltade tillgångar efter ett mycket starkt 2020. Regionala allokeringar, och mot enskilda länder, är också ett huvudområde.

Som stöd för ompositioneringen kring dessa tre pelare planerar Lyxor att anpassa och strömlinjeforma resten av sitt utbud för att säkerställa att det bättre reflekterar kunders långsiktiga investerings- och sparmål.

”Från att ha varit en taktisk allokering för institutionella investerare så har ETF:er nu blivit långsiktiga sparinstrument för en bredare grupp investerare, inklusive inom förmögenhetssegmentet. Det kommer bara att öka framgent. Med vårt skifte av fokus har vi som målsättning att adressera investerares långsiktiga angelägenheter – att stötta omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och fånga nya teman i en post-pandemisk värld, och samtidigt säkerställa maximal effektivitet för investeringar – och på så vis reflekterar det, det grundläggande skiftet i ETF-marknaden”, säger Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETFs and Indexing, Lyxor Asset Management.

Mediekontakt:

Lyxor International Asset Management

Stefano Bassi                      
Tel.:
+33 1 58 98 69 72
Mob.: +33 6 14 51 92 56

E-post: stefano.bassi@sgcib.com

Lyxor ETF
Carl-Christian Höeg – Head of ETF Sales i Norden            
Tel.:
+46 70 595 22 53
E-post: carl.hoeg@scgib.com  

 

Notes to editors:

Lyxor Asset Management Group ("the Lyxor group"), wholly-owned directly or indirectly by Societe Generale and composed notably of two subsidiaries (1) (2), is a European asset management specialist, an expert in all investment styles, active, passive or alternative. From ETFs to multi-management, with EUR 160.4 billion* under management and advisory, Lyxor group creates innovative investment solutions to meet the long-term challenges of sustainable investments, with a particular focus on the fight against climate change. Thanks to its experts and its engineering tradition and research, Lyxor group combines search for performance and risk management.

(1) Lyxor Asset Management S.A.S. is approved by the «Autorité des marchés financiers» (French regulator) under the agreement
# GP98019.

(2) Lyxor International Asset Management S.A.S. is approved by the «Autorité des Marchés Financiers» (French regulator) under the agreement # GP04024.
* Including EUR 19.1 billion Assets under Advisory, equivalent of USD 194.7 billion in assets under management and advisory (including USD 23.2 billion Assets under Advisory) at the end of January 2021.

Lyxor International Asset Management: the original pioneers

Lyxor has been running ETFs since 2001, longer than any other European provider. Our pioneering spirit helped shape the market you know today.
We’ve become one of Europe’s largest1, most liquid ETF managers. And our far-reaching range spans all asset classes, and includes some of the largest and best performing ETFs in Europe2.
We now offer 200+ ways to explore markets. So, whether you’re seeking essential core index exposure or reaching out for more tactical opportunities in specific sectors or markets, we have the product to match. We also offer unique ESG and thematic exposures to help you prepare for a changing world. Wherever you roam, rest assured our quality charter means every fund meets the same meticulous standards.

1 Lyxor International Asset Management, as at 31/12/2020.
2 Bloomberg. Data over the period 31/12/2019-31/12/2020.

Disclaimer

It is each investor’s responsibility to ascertain that it is authorised to subscribe, or invest into the product detailed in this press release. Prior to investing in the product, investors should seek independent financial, tax, accounting and legal advice. Lyxor UCITS ETFs are French or Luxembourg open ended mutual investment funds respectively approved by the French Autorité des Marchés Financiers or by the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier, and authorized for marketing of their units or shares in various European countries (the Marketing Countries) pursuant to the article 93 of the 2009/65/EC Directive. Lyxor International Asset Management SAS recommends that investors read carefully the “risk factors” section of the Lyxor UCITS ETFs prospectus and the “Risk and reward” section of the Key Investor Information Document (KIID). The prospectus in French for French Lyxor UCITS ETFs and in English for Luxembourg Lyxor UCITS ETFs and the KIID in the local languages of the Marketing Countries are available free of charge on www.lyxoretf.com or upon request to client-services-etf@lyxor.com.

The fund is registered in the UK Temporary Marketing Permissions Regime (TMPR) and shares/units in the fund may upon such registration be promoted and sold to the general public in the United Kingdom subject to compliance with the TMPR and applicable regulations under TMPR. Potential investors in the United Kingdom should be aware that most of the protections afforded by the United Kingdom regulatory system will not apply to an investment in the fund and that compensation will not be available under the United Kingdom Financial Services Compensation Scheme.

Updated composition of the Lyxor UCITS ETFs investment portfolio is available on www.lyxoretf.com. Indicative net asset value is published on the Reuters and Bloomberg pages of the products, and might also be mentioned on the websites of the stock exchanges where the product is listed. The products are the object of market-making contracts, the purpose of which is to ensure the liquidity of the products on the exchange, assuming normal market conditions and normally functioning computer systems. Units of a specific Lyxor UCITS ETF managed by an asset manager and purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the asset manager itself. Investors must buy and sell units on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current net asset value when buying units and may receive less than the current net asset value when selling them.

The Lyxor UCITS ETF including the one detailed in this press release include a risk of capital loss. The redemption value of these Lyxor UCITS ETF may be less than the amount initially invested. In a worst case scenario, investors could sustain the loss of their entire investment. There is no guarantee that the objective of any Lyxor UCITS ETF will be met. A Lyxor UCITS ETF may not always be able to replicate exactly the performance of the index.

The indexes and the trademarks used in this document are the intellectual property of index sponsors and/or its licensors. The indexes are used under license from index sponsors. The UCITS ETFs based on the indexes are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by index sponsors and/or its licensors and neither index sponsors nor its licensors shall have any liability with respect thereto. The indices referred to herein (the “Index”) are not sponsored, approved or sold by Société Générale or Lyxor International Asset Management SAS. Each of Société Générale and Lyxor International Asset Management SAS shall not assume any responsibility in this respect.  The accuracy, completeness or relevance of the information which has been drawn from external sources is not guaranteed although it is drawn from sources reasonably believed to be reliable. Subject to any applicable law, each of Société Générale and Lyxor International Asset Management SAS shall not assume any liability in this respect.

This press release together with the prospectus and/or more generally any information or documents with respect to or in connection with the Lyxor UCITS ETF detailed herein does not constitute an offer for sale or solicitation of an offer for sale in any jurisdiction (i) in which such offer or solicitation is not authorized, (ii) in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so, or (iii) to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. In addition, the shares are not registered under the U.S Securities Act of 1933 and may not be directly or indirectly offered or sold in the United States (including its territories or possessions) or to or for the benefit of a U.S Person (being a “United State Person” within the meaning of Regulation S under the Securities Act of 1933 of the United States, as amended, and/or any person not included in the definition of “Non-United States Person” within the meaning of Section 4.7 (a) (1) (iv) of the rules of the U.S. Commodity Futures Trading Commission.).

No U.S federal or state securities commission has reviewed or approved this document and more generally any documents with respect to or in connection with the fund. Any representation to the contrary is a criminal offence.

Dokument & länkar