Anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant

Report this content

M.O.B.A Network (publ)(”M.O.B.A”) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABGSC”) om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för M.O.B.As aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq First North Growth Markets regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 30 000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp-, och säljkurs. Åtagandet påbörjas den 31 maj 2021.

Stockholm 2021-05-31

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| info@fnca.se

Prenumerera

Dokument & länkar