Delårsrapport 2

Report this content

Tillväxt och stark lönsamhet

 

Perioden januari - mars 2020

Nettoomsättningen ökade 32% och uppgick till 6,3 MSEK (4,8 MSEK)

EBITDA ökade med 80% och uppgick till 3,5 MSEK (1,9 MSEK)

EBIT ökade med 81% och uppgick till 3,1 MSEK (1,7 MSEK)

Periodens resultat ökade med 144% och uppgick till 1,8 MSEK (0,7 MSEK)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,9 MSEK (1,1 MSEK)

Resultat per aktie ökade till 1,2 SEK (0,5 SEK)

 

Perioden oktober 2019 - mars 2020

Nettoomsättningen ökade 41% och uppgick till 15,6 MSEK (11,1 MSEK)

EBITDA ökade med 42% och uppgick till 8,2 MSEK (5,7 MSEK)

EBIT ökade med 39% och uppgick till 7,4 MSEK (5,3 MSEK)

Periodens resultat ökade med 44% och uppgick till 4,6 MSEK (3,2 MSEK)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,9 MSEK (3,5 MSEK)

Resultat per aktie ökade till 3,0 SEK (2,1 SEK)

VD-kommentar

Fortsatt stabil tillväxt med hög lönsamhet

M.O.B.A. Network fortsätter sin stabila tillväxtresa med hög lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 32,0% till 6,3 MSEK (4,8) och EBITDA steg med 80,0% till 3,5 MSEK (1,9) med en EBITDA-marginal på 55,1% (40,4%). Jag är särskilt nöjd med resultatet mot bakgrund av att januari-mars normalt är årets svagaste period och att den programmatiska annonsförsäljningen mattades av under mars till följd av covid-19 pandemin. Vi har dock framgångsrikt ställt om till större andel direktförsäljning och i april ökade intäkterna med 47,1% till cirka 2,5 MSEK (1,7).

Alla våra medarbetare arbetar sedan innan COVID-19 utbrottet hemifrån, därför har inte pandemin inneburit några utmaningar rent praktiskt men jag är stolt över den höga kvaliteten och fokus som vi upprätthållit trots den omskakande situationen världen över. Under perioden januari-mars ökade trafiken till våra community-varumärken med 38% med en ökning av antalet besökare på 70% under mars. Den starka ökningen i mars är positivt påverkat av pandemin, men den fantastiska tillväxten visar också att vi driver världsledande communities kring spel som globalt attraherar många miljoner gamers. Mobafire.com hade till exempel 88 miljoner besök under januari-mars och counterstats.net 10 miljoner besök, totalt hade nätverket över 104 miljoner besök under kvartalet.

Robust, hög lönsamhet

M.O.B.A. Network har allt sedan starten 2009 vuxit med en robust, hög lönsamhet. De senaste sju åren har omsättningen vuxit med i snitt 19,7% per år samtidigt som EBITDA stigit med i snitt 29,3% per år. Det är resultatet av en framgångsrik affärsmodell, skalbar plattform och en effektiv, kompetent organisation.

Sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market i december 2019 har vi utvärderat vår tillväxtstrategi och från och med innevarande kvartal etablerat två affärsområden för att tydligare spegla de olika tillväxtbenen: M.O.B.A. Annonsförsäljning och M.O.B.A. Services.

Fortsatt stark tillväxt i M.O.B.A. Annonsförsäljning

M.O.B.A. annonsförsäljning utgörs av vår existerande verksamhet där vi ser att det finns en fortsatt stor outnyttjad potential och uppsida i den befintliga verksamheten. Vi ska fortsätta att öka besökstrafiken genom såväl underhåll som vidareutveckling av befintliga communities samt fortsatt arbeta med att erbjuda annonsörer värde genom hög synlighet. Vi ska också fortsätta att lansera 1-2 nya communities per år kring nya spel. Jag tror att vi kan öka intäkterna betydande under de närmaste åren inom M.O.B.A. Annonsförsäljning.

Nya intäktsströmmar i M.O.B.A. Services

M.O.B.A. services har som mål att skapa nya intäktsströmmar genom att etablera samarbeten eller partnerskap med bolag som vänder sig till den målgrupp våra community-medlemmar representerar. Vi har anställt Peter Lindberg med gedigen erfarenhet från bland annat MTG som Head of Direct Sales & Partnerships för att utveckla den här affären. Vi kommer på sikt lansera ytterligare tjänster som stödjer vår strategi inom affärsområdet.

Stark finansiell ställning

Vår starka finansiella ställning med en kassa på 32,2 MSEK och goda kassaflöden gör det möjligt för oss att också växa genom förvärv. Vi för idag dialoger med flera potentiella förvärvskandidater och vinnlägger oss om en noggrann analys och utvärdering. Vår strategi är att förvärv ska ha stora likheter med hur vår verksamhet ser ut idag eller vara inom angränsande service, eftersom det möjliggör snabbare synergier. Vid utvärderingen tittar vi på parametrar som tillväxtpotential, kompletterande spelvertikaler eller service, historik, lönsamhet och position på marknaden. På årsstämman i februari 2020 valdes Fredrik Burvall till styrelseordförande med en gedigen bakgrund från onlineindustrin och M&A-verksamhet vilket är en stor fördel när vi utvärderar förvärvskandidater och i vår fortsatt tillväxtresa.

Framtidsutsikter och intäkter i april

Vår besökstrafik är den högsta någonsin i vår tioåriga historia med ökningen på 70% i mars. Ökningen i antalet besökare är positivt påverkad av covid-19 pandemin men den drivs också av vår förmåga att attrahera gamers samt av en underliggande stark marknadstillväxt när allt fler upptäcker fascinationen och spänningen med dataspel. I våra communities kan gamers dela erfarenheter och upplevelser med varandra kring några av världens mest spelade dataspel. Våra välkända varumärken samt höga besökstrafik gör oss högintressanta för annonsörer och partners som kan nå viktiga kundgrupper genom våra communities.

Under mars såg vi hur den programmatiska försäljningen påverkades negativt av COVID-19-effekter och intäkterna i mars var på samma nivå som mars 2019. Under april har vi snabbt ställt om till ökad direktförsäljning och annonsintäkterna steg därför med 47% i april. Det visar att vår satsning på direkta partnerskap kommit i rätt tid och att det finns en stor potential inom det området.

Vi har en väl beprövad, bevisat effektiv modell för organisk tillväxt samtidigt som vi har identifierat nya intäktsströmmar. Det, tillsammans med en väl genomtänkt förvärvsstrategi, ger M.O.B.A. Network en stark position för fortsatt stabil tillväxt med hög lönsamhet.

Stockholm 2020-05-14

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020.

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Prenumerera