Kommuniké från årsstämma 2023-06-20

Report this content

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 20 juni 2023 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

  • Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  • Stämman beslutade att det ska finnas fem ordinarie styrelseledamöter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.
  • Omval av styrelseledamöterna Henrik Henriksson, Maria A. Grimaldi, Jonas Bertilsson och Manfred Gottschlich och av styrelseordförande Fredrik Burvall. 
  • De ordinarie styrelseledamöterna ska arvoderas med 75 000 kronor och att ordföranden arvoderas med 150 000 kronor.
  • Som revisionsbolag omvaldes Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Carl Niring. Revisorns ersättning ska utgå mot godkänd räkning.
  • Förslaget till bemyndigande godkändes enhälligt.

Stockholm 2023-06-20

Björn Mannerqvist, CEO

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser - FNCA Sweden AB

M.O.B.A Network AB förvärvar, utvecklar och driver gaming communities för den globala gaming-marknaden. Bolaget äger ett av världens största nätverk inom gaming communities, med 25 webbaserade globala varumärken, dotterbolaget Wargraphs som innehar en av världens största gaming-appar (Porofessor) samt YouTube-nätverket Union For Gamers (UFG) med över 1 000 content creators. Bolagets affärsområden består av annonsförsäljning på bolagets communities och appar samt videoförsäljning via YouTube-nätverket.

Prenumerera

Dokument & länkar