Kommuniké från extra bolagsstämma

Report this content

M.O.B.A Network AB (“MOBA”) höll idag extra bolagsstämma. Stämman var enhällig i sina beslut enligt nedan som fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutspunkt 6 - Styrelse

Stämman beslutade om ny styrelse.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av:

Jonas Bertilsson, Maria Andersson Grimaldi, Henrik Henriksson, Manfred Gottschlich och Fredrik Petersson.

Henrik Henriksson ska vara styrelsen ordförande.  

Syftet med förändringen är att skapa separation mellan ledning och styrelse.

Thomas Jansson entledigades från styrelsen.

Styrelsen, 8 april 2019

 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

M.O.B.A Network AB driver genom dotterbolaget Critical Click Network Inc. ett flertal online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt DOTAFire.com (DOTA 2) och SMITEFire.com (SMITE).

Prenumerera

Dokument & länkar