Sammanfattning till förvärv av Magic Find

Report this content

M.O.B.A. Network meddelade den 19 maj 2021 att man förvärvar Magic Find Inc som driver ett ledande Multi Channel Network (”MCN”) för streaming inom gaming på YouTube samt ett antal välkända gaming community-varumärken. Förvärvet är transformativt och i linje med Bolagets strategi att bredda intäktsbasen, förflytta sig in i vertikalen streaming samt att växa med communitys inom nya spel. YouTube-nätverket hade under 2020 över 20 miljarder visningar och community-varumärkena hade över 200 miljoner besök. Köpeskillingen erläggs kontant och uppgår till 12 miljoner USD, där 9 miljoner USD betalas vid tillträdet och 3 miljoner USD betalas i december 2021. M.O.B.A. ser betydande synergier mellan bolagen främst avseende förbättrad gemensam annonsaffär, ökad direktförsäljning, utökning av streamers via M.O.B.A:s communitys samt nätverksfördelar inom trafik  och publikdelning. Under 2020 uppgick Magic Finds omsättning till cirka 296 miljoner kronor med en EBITDA om cirka 24 miljoner kronor.

”Vi blir genom förvärvet av Magic Find ett större bolag med en bredare produktportfölj och mer diversifierad intäktsmodell vilket är mycket inspirerande att ta sig an”, kommenterar VD Björn Mannerqvist. ”Vi har ett bra track-record att förädla koncernen genom förvärv och Magic Find ger oss nya möjligheter att applicera synergieffekter i stor skala, framför allt på försäljning- och pulikdelningssidan”.

Intäktsfördelning

Magic Find bedriver två affärsben, community-varumärken samt YouTube-nätverket Union For Gamers (UFG). Båda affärsbenen drivs av M.O.B.A.s underliggande kärnverksamhet, användargenererat innehåll och intäkter genereras av digitala annonser.

Av Magic Finds totala omsättning 2020 om ca. 296 miljoner kronor var ca. 284 miljoner kronor hänförligt till UFG och ca. 12 miljoner kronor hänförligt till community-varumärken. I UFG sker efter annonsintäkter en intäktsfördelning till innehållsskapare om ca. 90% efter att YouTube tagit sin andel medan community-varumärkena drivs med en bruttomarginal om ca. 80%. UFG’s affär är enligt branschstandard och M.O.B.A. kommer att särredovisa UFG som ett eget segment efter konsolidering.

VD Björn Mannerqvist kommenterar affären:

Förvärvet av Magic Find är transformativt och ett viktigt led i vår strategi att växa genom förvärv och erbjuda fler attraktiva plattformar för användarna inom våra communitys. Förvärvet är i linje med vår strategi att bredda oss inom värdekedjan med ett starkt erbjudande inom streaming. Vi adderar också ett starkt team som vill utveckla sin affär till M.O.B.A.-familjen som tillför hög kompetens och lång erfarenhet från YouTube och Twitch.”

Finansiering

M.O.B.A. Network finansierar förvärvet av Magic Find genom en riktad emission om totalt ca. 110 miljoner kronor som genomfördes under natten mellan den 19-20 maj, där intresset från investerare var mycket stort.

”Vi är mycket glada över att få fortsatt stöd i tillväxtresan av befintliga ägare som TIN Fonder samt Alcur och välkomnar nya aktieägare till M.O.B.A. och ser fram emot ett givande framtida samarbete”, kommenterar Björn Mannerqvist.

Stockholm 2021-05-20

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| info@fnca.se

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Prenumerera

Dokument & länkar