M2 Asset Management emitterar ytterligare obligationer om 300 mkr

16 aug – 2019

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har framgångsrikt emitterat ytterligare icke-säkerställda obligationer om 300 mkr under bolagets obligationslån (ISIN SE0012038420) med slutligt förfall den 25 januari 2022 och ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationerna såldes till överkurs motsvarande en marginal om cirka 3.50%. Total utestående volym efter emissionen uppgår efter emissionen till 600 mkr. M2 kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. 

Nordea har agerat Sole Bookrunner i samband med den nya obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se 
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
http://www.m2assetmanagement.se 

Om oss

M2 Asset Management AB är ett publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. Vår affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling, samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 bildades 1999.

Prenumerera

Dokument & länkar