• news.cision.com/
  • M2 Asset Management AB/
  • M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

Report this content

22 september 2020

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 10 juli 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades samma dag och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 475 räntepunkter med slutligt förfall den 10 juli 2023. M2 har den 11 september 2020 emitterat ytterligare 400 mkr inom rambeloppet och har ansökt om upptagande till handel av det tillkommande obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 23 september 2020. 

Med anledning av noteringen har M2 upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se  
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, 
henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ) 
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm 
Tel: 010-706 00 00 
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm 

http://www.m2assetmanagement.se  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 kl. 8.00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar