M2 Gruppen avyttrar fastighet i Landvetter

Report this content

PRESSMEDDELANDE
29 juni 2023

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Härryda Björröd 1:207 i Landvetter.

Köparen är Cromwell Property Group tillsammans med en kapitalpartner. Fastigheten frånträds den 29 juni 2023. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater.

”Vi fortsätter att avyttra fastigheter för att återbetala skuld. Det har varit en smidig process och det är glädjande att se att transaktionsmarknaden fortsatt fungerar väl”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

www.m2assetmanagement.se


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2023 kl. 13.00.

Prenumerera

Dokument & länkar