Driftsavbrottet i e-tjänsterna och informationssystemen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde blir kortare än förväntat

Driftsavbrottet i informationssystemen och e-tjänsterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde blir kortare än förväntat. Driftsavbrottet börjar fredag 25.8.2017 kl. 16.15 och slutar senast 4.9.2017. Tidigare meddelades att driftsavbrottet börjar torsdag 17.8.

Bland annat e-tjänsterna Vipu, Hyrrä och Nekka ligger nere under driftsavbrottet. Också systemen hos andra ämbetsverk inom JSM:s förvaltningsområde berörs av driftsavbrottet.

Informationssystemen och e-tjänsterna kan användas normalt fram till dess att driftsavbrottet börjar. Vi informerar genast när tjänsterna går att använda igen.

Vid behov kan en ansökan göras anhängig på pappersblankett under avbrottet. Anvisningar till stödsökande: http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/Sidor/driftsavbrott-hosten-2017.aspx 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Enhetsdirektör Keijo Yli-Hukkala
tfn 0295 31 2343
keijo.yli-hukkala (at) mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Taggar:

Om oss

Vi verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.