MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2020/2021

Report this content

MAG redovisar sina högsta årsintäkter i bolagets historia, främst tack vare fortsatt förbättrad ARPDAU över portföljen. Omsättningen i Q4 ökade med 26% och ARPDAU ökade med 59% jämfört med samma period förra året.

Perioden juni 2021 – augusti 2021 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 69 647 TSEK (55 100 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 26% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 21 743 TSEK (7 664 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 22 987 TSEK (596 TSEK) (justerad EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 47 923 TSEK (25 662 TSEK), en ökning med 87% jämfört med samma period föregående år
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 5,4 US cents (3,4 US cents), en ökning med 59% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var 0,30 SEK/aktie (-0,14 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 15 026 TSEK (21 565 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,6 miljoner respektive 5,5 miljoner under kvartalet, en minskning med 16% respektive 14% jämfört med samma period föregående år

VD kommentar i sammandrag

“Det är glädjande att kunna summera ytterligare ett kvartal med stark omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Jämfört med samma kvartal föregående år ökar omsättningen med 26%, vilket innebär att vi för sjunde kvartalet i rad har en tillväxttakt på över 20%. Vår EBITDA-marginal förbättrades till 31% och vi genererar ett positivt kvartalsresultat. En viktig drivkraft bakom det starka resultatet är den fortsatta förbättringen av genomsnittsintäkten per dagligt aktiv användare (ARPDAU) som växte med 59% jämfört med Q4 föregående år. Omsättningen i Q4 uppgick till 70 MSEK och EBITDA var 22 MSEK.

När vi nu ser tillbaka på ytterligare ett avslutat finansiellt år kan vi konstatera att vi nådde den högsta årsomsättningen sen bolaget grundades för elva år sedan. Årsomsättningen på 287 MSEK innebär att tillväxten var 32% jämfört med föregående år och en EBITDA på 57 MSEK medför en genomsnittlig marginal på 20% under året.

Word Domination lämnades under Q4 över till vårt Live operations (Live ops)-team, som driver en stark portfölj av evergreens. Tack vare en högre effektivitet i Live ops jämfört med aktiv utveckling av nya spel och existerande tillväxtsprodukter frigör vi genom överlämningen av Word Domination ytterligare utvecklingskapacitet för nya projekt. Fler personer än någonsin tidigare jobbar på nya spel vilket innebär att vi investerar tungt i vår framtida pipeline. Vi är på en spännande resa som jag hoppas ska fortsätta leda till goda resultat även under de kommande åren,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2020 – augusti 2021 i sammandrag (12 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 286 584 TSEK (217 567 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 32% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 56 617 TSEK (21 157 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 56 609 TSEK (14 202 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 177 350 TSEK (119 735 TSEK), en ökning med 48% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under perioden var 0,27 SEK/aktie (-0,66 SEK/aktie)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret

Presentation & rapport
Den 20 oktober 2021 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 klockan 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.se
Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.se

Om MAG Interactive   
MAG Interactive är en ledande mobilspelsutvecklare som fokuserar på sociala casualspel. Med passionerade, kreativa team och en datadriven affärsmodell, levererar MAG spelupplevelser i världsklass till miljontals spelare världen över. MAG är experter på ordspel och trivia, med en katalog av spel som Nya Quizkampen, Wordzee, Primetime, Word Bubbles, Ruzzle, Word Domination och WordBrain, som totalt har laddats ned över 350 miljoner gånger. MAG har studios i Stockholm och Brighton och noterades 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market med tickern MAGI. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Email: info@fnca.se. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. För mer information besök www.maginteractive.com

Taggar:

Prenumerera