Penser Access: MAG Interactive - Imponerar på samtliga fronter

Report this content

Totala intäkter uppgick 73,9 mkr (vs våra estimat om 75 mkr) vilket motsvarar en tillväxt om 34% y/y. Detta belyser att MAG har lyckats med sin strategi att öka in game-köp då dessa ökar med 86% y/y. EBITDA uppgick till 9,3 mkr vs våra estimat om 10,3 mkr. Vi ser goda förutsättningar för MAG att framöver ytterligare förstärka ARPDAU under vår prognosperiod och höjer därför EBIT med 2,4m för nästkommande år och 4,5m för 2022/2023. De starka KPI-erna gör att vi höjer vårt motiverade värde till 33-35kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/magi_20210122.pdf 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera