Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämma Räkenskapsåret 2018/2019

Valberedning i MAG Interactive klar inför årsstämma Räkenskapsåret 2018/2019

På bolagsstämman som hölls den 15 november 2017 beslutade MAG Interactive AB (publ) att anta en instruktion för valberedningen. Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav fyra ledamöter utses av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i april räkenskapsåret innan årsstämman, och en ska vara styrelseordföranden.


Per den sista april var den största ägaren i MAG Interactive AB (publ) VD Daniel Hasselberg (genom NMO Invest AB) och de fyra nästföljande var Kaj Nygren (genom Playful Days AB), Swedbank Robur Fonder, Didner & Gerge Fonder och Avanza Pension.


Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämma Räkenskapsåret 2018/2019:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB 
Johan Persson, representerar sig själv, RSUV AB, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Birgitta Stymne Göransson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB


För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)70-5115199 /magnus.wiklander@maginteractive.se
Tove Bengtsson / Marketing Communications Manager / +46 (0)72-220 73 22 / tove.bengtsson@maginteractive.se


Om MAG Interactive
  
MAG Interactive är en ledande mobilspelsutvecklare och förläggare av sociala casualspel till iOS och Android. Med över tio framgångsrika spel i sin katalog når MAG Interactive en miljonpublik varje dag. Företaget spel har laddats ned över 250 miljoner gånger. Globala succéer som Ruzzle, Word Domination och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. MAG Interactives har två utvecklingsstudios i koncernen, belägna i Stockholm och i Brighton, och är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Email: info@fnca.se. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. För mer information besök www.maginteractive.com.

Om oss

MAG Interactive är en mobilspelsutvecklare vars grundstenar är kreativitet och passion. Företaget har kontor i Stockholm och Brighton och strävar efter att skapa kvalitativa spel som får spelare att vilja ha mer. I en spelportfölj med över 200 miljoner nedladdningar har MAG Interactive spel, såsom Ruzzle, Quizkampen och Wordbrain, som under åren toppat listorna i både App Store och Google Play

Prenumerera

Media

Media