Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2002

Report this content

Bäste aktieägare, Tredje kvartalet kännetecknades av fortsatt låga försäljningsvolymer. Under perioden har kostnadsreduceringar genomförts som kommer att ge effekt först under kvartal fyra. Orderingången för kvartal fyra indikerar ökade försäljningsvolymer på några viktiga marknader. Ekonomisk information I bifogad resultat- och balansräkning beskrivs det ekonomiska utfallet för årets första nio månader. Resultatet för de första sex månaderna var -2,5 Mkr och omsättningen uppgick till 7,8 Mkr. Nedan en kort sammanställning över nyckeltalen för det första nio månaderna, 2002. -Intäkter för perioden (jan - sep) uppgick till 11,4 Mkr (42,6) -Resultatet för perioden (jan - sep) uppgick till -3,0 Mkr (3,8) -Netto resultat per aktie (jan - sep) uppgick till -0,30 kr Aktiviteter under tredje kvartalet Under perioden har fokus framför allt lagts på Nexcite och Magic i USA, kapitalanskaffning samt bolagisering av Nexcite. Nexcite i USA Vid slutet av perioden beslutade vi att inte längre fortsätta samarbetet med vår tidigare distributör. Vi har haft ett stort antal förfrågningar från andra distributörer som har utvärderats och vi är nu beredda att gå vidare med en av dem. Under 2003 kommer omfattande marknadsföring att genomföras och vi hoppas att detta, tillsammans med det intresse som fortfarande finns kring produkten, ska skapa försäljningsvolymer. Magic i USA Vår amerikanska partner för Magic har under perioden adderat ytterligare distributörer och den geografiska täckningen förbättras kontinuerligt. Då sk listning av produkter sker hos de stora handelsblocken årsvis räknar vi med förbättrade försäljningsvolymer under kvartal ett, 2003. En viktig del i Magic:s möjlighet att lyckas på den amerikanska marknaden är att vår partner genomför den påbörjade kapitalanskaffningen och därmed kan fortsätta den tidigare beskrivna och planerade marknadsföringen av Magic i Nordamerika. Magic i Kanada Hur väl Magic ska lyckas i Kanada beror på när vår partner fått in tillräckligt med kapital för att genomföra den planerade marknadsföringen i större omfattning. Ju längre tid detta tar desto större utrymmes ges naturligtvis till Coca- Colas och Pepsi Colas nylanserade energidrycker, men samtidigt så utvecklar dessa aktörer markanden för energidrycker. Nexcite i Asien Myndighetsgodkännandet för Nexcite i Kina är ännu inte klart. I Japan arbetar vår lokala partner med att utöka distributionen. Det ser nu ut som om vår partner i Sydkorea har lagt problemen med etiketterna bakom sig. Det är ännu svårt att förutsäga marknadspotentialen i Sydkorea. Resultatet av den provleverans som är planerad till slutet av 2002 eller början av 2003 kommer att ge ett bättre bedömningsunderlag. Magic i Mellanöstern Tillsammans med Island är Mellanöstern den marknad som klart påvisar att Magic säljer bra om produkten stöttas med marknadsföring. I de länder vi varit etablerade under ett par år är vår marknadsandel ca 40%. Vår partner i området har lyckats väl med både Magic Recovery och Magic Mind Booster och man efterfrågar nu en tredje produkt under varumärket Magic. En gemensam marknadsföringskampanj via satellit-TV är nu planerad för länderna i regionen och vår partner tror att detta kommer att ytterligare bidra till introduktion på nya marknader och till volymtillväxten. Nexcite i Europa Den första leveransen av Nexcite till Rumänien kommer att genomföras under fjärde kvartalet. Vår partner i Rumänien är en sedan tidigare etablerad distributör av bl a mineralvatten. Arbetet mot ett antal ytterligare marknader i Europa fortgår. Magic i Sverige Vi har tidigare informerat att vi inte varit tillfreds med Magics försäljningsutveckling i Sverige. Vi har tillsammans med vår samarbetspartner, Ancrona, i samförstånd fattat beslut om att avbryta samarbetet. Vi har utvärderat nya distributionslösningar för den svenska marknaden och i skrivande stund är det klart att Svenson & Co kommer att överta ansvaret för distribution, marknadsföring och försäljning i Sverige. Förstärkt delaktighet på prioriterade marknader Som tidigare nämnts är vi övertygade om att vi måste var delaktiga i marknadsföringen för att uppnå bättre försäljningsvolymer, resultaten i Mellanöstern och på Island bevisar det. Våra möjligheter att påverka våra partners blir begränsade då vi inte är ekonomiskt delaktiga i det marknadsarbete som de gör. I vissa fall blir marknadsföringsinsatsen otillräcklig. Vi fortsätter därför de tidigare nämnda alternativa lösningar för att ta in kapital till bolaget. Sammanfattning Perioden har kännetecknats av låga försäljningsvolymer. Vi har inte lyckats återhämta försäljningen under tredje kvartalet i den utsträckning som vi hoppades efter första halvåret. Inför kvartal fyra ser orderläget bättre ut för ett par viktiga marknader. Resultatet av de kostnadsreduceringar som vidtagits under perioden kommer att ge effekt först under kvartal fyra. Vi bör kunna se effekten av listningen av Magic hos de stora handelsblocken i USA under första kvartalet 2003 vilket kommer att påverka försäljningsvolymerna positivt. Det är svårt att uttala sig om förutsättningar för Nexcite i USA men vi hoppas att det intresse som vi sett från olika aktörer på marknaden tillsammans med bytet av distributör kommer att innebära att vi får i gång försäljningen igen. Vår nya partner har tidigare erfarenhet från produktlanseringar och bred kunskap om marknadsföring av snabbrörliga konsumentprodukter. Med vänlig hälsning, Jonas Jaenecke Verkställande direktör Nästa rapport: 2003-02-07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar