Delårsrapport 1 jan-31 dec 2002

Bäste aktieägare, Fjärde kvartalet innebar ökad försäljning i enlighet med tidigare prognoser. Försäljningen blev dock sämre än förväntat pga bristande leveransförmåga och vissa förskjutningar i tid. De kostnadsreduceringar som tidigare beskrivits började ge effekt först under kvartal fyra. Under kvartalet genomfördes den tidigare beskrivna utförsäljningen av produkten och varumärket Nexcite till det självständiga bolaget Nexcite AB (publ). Ekonomisk information I bifogad resultat- och balansräkning beskrivs det ekonomiska utfallet för helåret 2002. Resultatet för de första nio månaderna var -3,0 Mkr och omsättningen uppgick till 11,4 Mkr. Nedan en kort sammanställning över nyckeltalen för helåret 2002. - Intäkter för perioden (jan - dec) uppgick till 18,6 Mkr (47,8) - Resultatet för perioden (jan - dec) uppgick till -2,9 Mkr (0,9) - Netto resultat per aktie (jan - dec) uppgick till -0,29 kr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Magic House affärsidé är att utveckla starka varumärken och produkter inom segmentet "Functional foods and drinks".

Dokument & länkar