Delårsrapport jan-mars 2003

Bäste aktieägare, I bokslutskommunikén för 2002 informerade vi om leveransförseningar beroende på brist av insatsvaror. Dessa leveranser har genomförts och fakturerats enligt plan under kvartal ett. De kostnadsreduktioner som genomfördes under hösten 2002 har ännu ej börjat ge full effekt, ytterligare kostnadsbesparande åtgärder på framför allt produktionssidan undersöks nu. Ekonomisk information kvartal 1 I bifogad resultat- och balansräkning beskrivs det ekonomiska utfallet för kvartal 1, 2003. Resultatet för de första tre månaderna var -0,8 Mkr och omsättningen uppgick till 3,9 Mkr. Nedan en kort sammanställning över nyckeltalen för kvartal 1, 2002. - Intäkter för första kvartalet (jan - mar) uppgick till 3,9 Mkr (2,2) - Resultatet för första kvartalet (jan - mar) uppgick till -0,8 Mkr (-1,7) - Netto resultat per aktie (jan - mar) uppgick till -0,08 kr (-0,17) - Med hänsyn till att bolagets egna bokförda kapital per den 31 december 2002 var förbrukat lät bolagets styrelse upprätta kontrollbalansräkning per den 28 februari 2003. Med beaktande av övervärdet i bolagets aktieinnehav i Nexcite AB (publ) kunde konstateras att full teckning för bolagets registrerade aktiekapital om 994 Tkr förelåg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Magic House affärsidé är att utveckla starka varumärken och produkter inom segmentet "Functional foods and drinks".

Dokument & länkar