Magic House knoppar av Nexcite till aktieägarna

Report this content

Magic House knoppar av Nexcite till aktieägarna Magic House AB (publ) är noterat på den sk Göteborgslistan. Styrelsen i Magic House har beslutat att knoppa av Nexcite verksamheten till aktieägarna i Magic House genom att bolagisera verksamheten och sälja bolaget till aktieägarna till ett attraktivt pris. Nexcite är ett av varumärkena i Magic House portfölj. Nexcite skiljer sig från övriga produkter i portföljen eftersom det inte är en traditionell energidryck, utan en afroditisk, romantisk dryck. Detta medför försäljning via andra kanaler, en annan typ av marknadsföring och en annan målgrupp än vad vanliga energidrycker har. Det har varit styrelsens bedömning att marknaderna för Magic, energidryckesmarknaden, och marknaden för Nexcite, är så olika att Nexcite skall åtskiljas från Magic genom att drivas som fristående bolag. Det är styrelsens bedömning att verksamheten i ett separat bolag har större förutsättningar att erövra och befästa marknadsandelar inom dryckesmarknaden. Avsikten är att från 1 januari, 2003 driva Nexciteverksamheten i ett separat bolag, Nexcite AB (publ). Försäljningen av aktier i Bolaget har följande övergripande struktur. De som vid avstämningsdagen den 15 november 2002 hade t ex 2 000 B-aktier i Magic House, erbjuds att köpa 2 000 B-aktier i Nexcite. Vidare finns det för de som är intresserade av de aktier som inte köps av de som har sådan primär rätt en möjlighet till ytterligare tilldelning, sekundär rätt. Även de som inte har aktier kan anmäla sitt intresse men dessa investerare har lägre prioritet än existerande aktieägare. Det totala antalet aktier i Nexcite AB kommer att bli 10 miljoner aktier. Anmälningsblanketter och prospekt kommer att skickas till aktieägarna den 25 november 2002 och anmälan skall vara Magic House tillhanda senast den 6 december 2002. Tilldelning beslutas av styrelsen i Magic House AB. Tilldelning meddelas senast den 13 december 2002. Likviddag är den 20 december 2002. Försäljningslikviden skall användas för marknadsföringsinsatser i Magic House. Utförsäljningen garanteras till 2,5 mkr av ett konsortium bestående av bl a huvudägarna i Magic House. Ytterligare information angående avknoppningen kommer att finnas hos Magic House fr o m den 25 november 2002. För frågor kontakta Jonas Jaenecke på 08-40 60 800. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00420/wkr0002.pdf

Dokument & länkar