Penser Access: Maha Energy - Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion

Report this content

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla produktionstakten i år så ska även tre nya brunnar borras i tillägg till det fortsatta arbetet med att lyfta ythanteringskapaciteten. Nytt för kvartalet var dock det betydande genomslaget på kostnadssidan av gjorda uppgraderingar där OPEX per fat föll med 46% jämfört med för ett år sedan. Vi fortsätter räkna med en produktionsökning till 4200 boepd för 2019 och 6500 boepd 2020, men noterar att ökningen är kopplad till betydande osäkerhetsfaktorer. Trots att aktien mer än dubblats i år lämnar värderingen av EV/EBITDA på 5,6x ’19e, 3,5x ’20e utrymme för en fortsatt uppvärdering. Med ett potentiellt besked om ett större förvärv som potentiell trigger ser vi fortsatt en hög potential i kursen, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/maha_20190523.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se