Penser Access: Maha Energy - Ökar produktionen men i otakt med värderingen

Trots förseningarna i bolagets arbetsprogram för Brasilien så blev Q2 starkt med en produktion på 1429 boepd, en EBITDA på USDm 4 och bolagets tredje kvartal med nettovinst (USDm 1,9) på raken. Förseningarna har dock gjort den väntade produktionsökningen något mer svårbedömd i tiden, men med bolagets beskrivning av kommande åtgärder ser vi goda chanser för fortsatta produktionsökningar mot nya toppar runt 2800 boepd mot slutet av året, och mer därtill 2019. Aktien har dock dubblats på bara 3 månader vilket betyder att värderingen av EV/2P på 6,8x nu är i linje med snittet för sektorn. Även om den fortsatta uppgången kan förväntas gå långsammare, och risken på nedsidan ökat, så tror vi att fortsatt stigande produktion motiverar en hög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/okar-produktionen-men-i-otakt-med-varderingen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera