Penser Access: Maha Energy - Omstöpningen på väg mot mållinjen

Maha producerade 8657 fat olja under första kvartalet, vilket var helt hänförligt till Tartarugafältet som förvärvades i januari. Det var mindre än vi räknat med, och resulterade i en nettoförlust på USDm -1,2 i Q117. Trots den begränsade produktionen har det varit en händelserik vår för bolaget, med framgångsrika fältarbeten på framförallt Tartaruga, försäljningen av de kanadensiska tillgångarna och en reservuppdatering som ökade bolagets 2P-reserver från 14,7 MMboe till 17,2 MMboe. Därtill närmar sig förvärvsprocessen av Tie sitt mål, vilket kommer öka 2P-reserverna till 26,3 MMboe.  Efter Q117 har bolaget säkrat en obligationsfinansiering på SEKm 300 till 12% ränta, plus 13,35 miljoner avskiljbara teckningsoptioner och fått förvärvet av Tie godkänt av ANP. Inklusive Tie motsvarar dagens kurs efter emissionerna en värdering av EV/2P på 3,3x. Det kan jämföras med snittvärderingen i sektorn på 7,3x 2P. När den intensiva förvärvsfasen snart är förbi kan fokus flytta till förverkligandet av produktionsökningen och vi ser då en hög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: http://bit.ly/2qID26V

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera