Penser Access: Maha Energy - Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar

Report this content

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket var starkare än de USDm 1,9 vi räknat med. Arbetena på Tartaruga, med bland annat horisontalborrningen av 107D, verkar nu bli klara tidigt nästa år, medan de planerade arbetena på Tie väntas dröja till våren. Med en förväntad produktion på 1726 boepd i år och 4200 boepd 2019, kombinerat med reviderade oljeprisantaganden, har vi endast justerat vår EBIT-prognos +4% i år och -2% nästa år. Men goda chanser för ett förbättrat nyhetsflöde framöver så lämnar värderingen på EV/2P 5x utrymme för en uppvärdering av aktien. Sammantaget ser vi därför en hög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/produktionsdubbling-kvar-i-korten-trots-forseningar/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se