Penser Access: Maha Energy - Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019

Report this content

Medan produktionen i Q4 var känd sedan tidigare så var OPEX per fat på USD 9,07 bättre än väntat. EBITDA på USDm 3,0 var nära i linje med vår förväntan och nettoresultatet på USDm 1,1 bättre än den marginella förlust vi väntat oss, och dessutom bolagets första nettovinst någonsin. Efter den nyligen kommunicerade produktions- och investeringsplanen och den uppdaterade reservrapporten, då man uppdaterade bolagets 2P-reserver med 25,6% till 34,3 miljoner fat, innehöll bokslutet få nyheter i övrigt. Efter övertagandet av Tartaruga och Tie i Brasilien och försäljningen av tillgångarna i Kanada, ligger fokus nu på att accelerera produktionen till från 1600 boepd i Q4’17 till över 3 000 boepd inom några år, där vi räknar med några stora kliv framåt på den vägen under sommarhalvåret 2018. Med en attraktiv värdering av reserverna, även rensat för osäkerheten kring LAK Ranch, på EV/2P 5,7x så ser vi sammantaget en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/rustad-rejal-produktionsokning-2018-2019/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se