Penser Access: Maha Energy - Skjuter produktionslyftet framför sig

Report this content

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med en guidning på 3300-3660 bopd 2019, vilket var lägre vårt tidigare estimat. Effekten av de svagare än väntade intäkterna i Q2’19 på USD 14m motverkades dock delvis av fortsatt lägre produktionskostnader. På Tie-fältet begränsas produktionskapaciteten fortsatt av offtake agreements och sammantaget har vi nu sänkt vårt produktionsestimat för helåret till 3400 bopd. Med justerade oljeprisantaganden innebär det en sänkning av vår EBIT-prognos med 19% för 2019e och 3% för 2020e. En fortsatt brant produktionsökning kommande år gör att värderingen av EV/EBITDA på 6,0x ’19e sjunker till 3,2x 2020e, vilket lämnar utrymme för en fortsatt uppvärdering. Sammantaget ser vi låg risk för att den väntade produktionsökningen inte ska materialiseras på något års sikt och ser därför en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/maha_20190827.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se