Main Capital förvärvar Assessio, Nordens ledande konsultbolag inom strategisk HR, med världsledande digitala lösningar för urval, och utveckling

Det holländska investeringsbolaget Main Capital förvärvar en majoritetsandel i Assessio. Assessio är ett svenskt högspecialiserat konsultbolag inom strategisk HR med världsledande digitala lösningar för urval och utveckling. Förvärvet är Main Capitals första investering i Sverige efter att ha öppnat sitt Stockholmskontor i maj 2019.  

Assessio grundades 1954, då som ett psykologiskt forskningsinstitut. Verksamheten förvärvades 1991 av den svenskbaserade, skotska akademikern och professorn Hunter Mabon. Under familjen Mabons ägarskap har Assessio blivit ledande inom datadriven bedömning av talang och potential. Från sina kontor i Stockholm och Oslo, samt via sitt globala partnernätverk, hjälper Assessio över 1600 kunder i mer än 30 länder.

Assessio har utvecklat den innovativa plattformen Ascend, en SaaS-lösning (Software-as-a-Service) som hjälper kunder att hitta, identifiera och bedöma nuvarande och framtida medarbetare och ledare. Assessio har under 20 års tid också byggt upp den Nordiska marknaden för internationella testverktyg som Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Hogan och 16pf.

Assessio hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor och inom en mängd olika branscher inklusive företagstjänster, IT och teknik, finansiella tjänster och rekrytering. Exempel på kunder är Randstad, PostNord, NorgesGruppen, Swedbank, Poolia och Adecco.

Tillväxten inom marknaden för bedömning och utveckling av talanger drivs av den ökade kompetensbristen, stigande arbetskraftsomsättning och en ökad efterfrågan på effektiva och rättvisa urvalsmetoder. Nya tekniska lösningar hjälper kunder att förutse nuvarande och framtida medarbetares beteende och prestationsförmåga, ökar träffsäkerheten i rekryteringsprocesser samt minskar risken och kostnader för felrekryteringar. Men framför allt medför den nya tekniken möjligheter att skapa aktuella och fördjupade insikter i vad som driver resultat och utfall i organisationer och det är utifrån detta som Assessios nya plattform är byggd och skapar sitt värde.

Ett snabbt växande område är utvecklingsprocesser för medarbetare och ledare där Assessio bistår HR-avdelningar med ledarskapsutveckling, team-sammansättning, team-samarbete, utbildning, utveckling och feedback med syfte att utveckla och behålla talanger.

Assessio har framgångsrikt förvandlat sin organisation till en SaaS-driven affärsmodell och har utvecklat marknadsledande egna verktyg och produkter. Med det kombinerade erbjudande som de kan tillhandahålla med verktyg så som MBTI och 16pf, ser vi en stor potential för att expandera verksamheten. Vårt syfte med att förvärva en majoritetsandel i Assessio är att bana väg för ytterligare produktutveckling och expansion i Europa, både organiskt och genom förvärv i regioner som Benelux and DACH, säger Charly Zwemstra, Managing Partner Main Capital Partners i en första kommentar om förvärvet.

Assessio har som målsättning att bli den ledande SaaS-aktören för att tillhandahålla insikter och beslutsunderlag relaterat till HR-Strategier och Processer. Med stöd av Main Capital Partner kommer bolaget att fokusera på organisk tillväxt och produktinnovation, vilket möjliggör för kunderna att förbättra sina rekryterings- och utvecklingsprocesser. Assessio kommer även att förstärka sitt produkterbjudande och sin geografiska täckning genom selektiva tilläggsförvärv samt genom att utveckla sitt globala partnernätverk.

Main Capital Partners är den perfekta partnern i vår fortsatta strävan att erbjuda marknaden världsledande digitala lösningar för urval, och utveckling, säger Pär Cederholm, VD Assessio.  

Main Capital Partners förvärvar en majoritetsandel från familjen Mabon för en konfidentiell summa. Efter transaktionen kommer ledningen och familjen Mabon att behålla en betydande minoritetsandel.

Mediekontakter:

För mer information vänligen kontakta:

Charly Zwemstra (Managing Partner)

Main Capital Partners BV, Paleisstraat 6, 2514 JA, Den Haag

Tel: +31 (0) 70 324 3433 / +31 (0) 6 512 77 805

charly@main.nl

www.main.nl

Pär Cederholm (VD)

Assessio

Tel: +4687750944

Mobil: 073 661 09 33

Par.cederholm@assessio.se

Om Assessio

I över 65 år har Assessio varit en specialist inom bedömning och kompetensprofilering med rötter i vetenskaplig psykologiforskning. Under de senaste åren har företaget infört denna starka grund och kunskap i den toppmoderna Ascend-plattformen som erbjuder kunderna en mängd av användarvänliga kompetensprofileringslösningar.  Assessio har en unik position på marknaden, genom möjligheten att kombinera lösningar från världsberömda produkter såsom MBTI, Hogan och 16pf samt den digitala plattformen Ascend. Företaget utvecklar för närvarande fler innovativa moduler som kommer att lanseras senare i år. Assessios produktportfölj gör det möjligt för kunder att införa datadrivna arbetsrutiner i centrala HR-processer, vilket ytterligare möjliggör för framgångsrika HR strategier.

Om Main Capital

Main Capital är en strategisk investerare med fokus på mjukvarusektorn i Benelux, Tyskland och Norden.

Inom denna sektor är Main Capital den mest specialiserade aktören med inriktning på majoritetsutköp och tillväxtkapital för förvärv i ett senare skede. Main Capital förvaltar ca € 450 miljoner för investeringar i mogna men växande mjukvaruföretag i Nederländerna, Tyskland (DACH) och Norden. Ett erfaret team förvaltar dessa Private Equity fonder från kontor i Haag, Düsseldorf och Stockholm.

Main Capitals nuvarande och tidigare investeringsportfölj består av växande (SaaS) programvaruföretag så som Hype, Cleversoft, Enovation, SDB Ayton, GOconnectIT, JobRouter, Inergy, MUIS Software, artegic, OBI4wan, Axxerion, Connexys, b+m Informatik, Ymor, Roxit, Onguard, Sofon och ChainPoint. Main Capital har ett långsiktigt perspektiv med avsikt att bygga större och starkare programvarugrupper.    

Prenumerera