Flaggning i Mälaråsen AB (publ)

Mälaråsen AB (publ) erhöll information den 27 december 2017 att Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) har förvärvat aktier i Mälaråsen AB (publ) (559059-8594) där deras totala ägande överstiger 10 % efter transaktionen.

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) har köpt 67 250 aktier i Mälaråsen AB (publ) (559059-8594) den 22 december då antal aktier uppgick till 267 250 efter transaktionen (ca 9,93 % av kapital och röster).

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) förvärvade även aktier om 2 000 aktier i Mälaråsen AB (publ) (559059-8594) den 27 december då antal aktier uppgick till 269 250 efter transaktionen (ca 10,01 % av kapital och röster).

Försäkringsaktiebolaget Alandia (Org.nr. 502049-4224, FO-nr 0145065-2) inklusive dotterbolag (Alandia-gruppen) ägde totalt 296 000 aktier, (ca 11 % av kapital och röster) före transaktionerna (varav Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) 200 000 aktier). Alandia-gruppen äger efter ovanstående transaktioner totalt 365 250 aktier (ca 13,6 % av kapital och röster).

Innehållet i flaggningsmeddelandet ansvarar aktieägarna för.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@malarasen.se

Joachim Carlsson, VD Mälaråsen AB (publ)

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 92

Joachim.carlsson@paretosec.com

Mälaråsen i korthet 

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Aktietorget sedan den 5 oktober 2016. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017. 

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök http://www.malarasen.se/ 

Om oss

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Upplands Motor. Portföljen omfattar ca 34 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av en bilförsäljningsanläggning i Kista, en i Uppsala och en i Arlandastad. Upplands Motor har tecknat tre hyresavtal vilka löper till 2031-09-30. Mälaråsens främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheterna.

Prenumerera

Dokument & länkar