Mälaråsen AB (publ) halvårsrapport januari – juni 2019

Report this content

Andra kvartalet april – juni 2019

−         Hyresintäkterna uppgick till 14 789 tkr (14 460)

−         Driftnettot uppgick till 14 361 tkr (14 460), vilket resulterade i en överskottsgrad på 97,1 % (100,0)

−         Förvaltningsresultatet uppgick till 10 748 tkr (10 874)

−         Periodens resultat uppgick till 39 543* tkr (12 410) motsvarande 14,7 kr per aktie (4,6)

−         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 366 tkr (10 730)

−         Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-06-30 till 1 014 000 tkr (952 600) en ökning om 37 800 tkr (0) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 976 200 tkr.

−         Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,4)

−         Belåningsgraden uppgick till 58,4 % (62,9)

−         EPRA NAV uppgick till 162,6 kr (134,3)

Perioden januari – juni 2019

−         Hyresintäkterna uppgick till 29 578 tkr (28 921)

−         Driftnettot uppgick till 29 007 tkr (28 921), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,1 % (100,0)

−         Förvaltningsresultatet uppgick till 21 819 tkr (21 214)

−         Periodens resultat uppgick till 49 396* tkr (21 674) motsvarande 18,4 kr per aktie (8,1)

−         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20 804 tkr (18 782)

−         Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-06-30 till 1 014 000 tkr (952 600) en ökning om 37 800 tkr (0) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 976 200 tkr.

−         Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,2)

−         Belåningsgraden uppgick till 58,4 % (62,9)

−         EPRA NAV uppgick till 162,6 kr (134,3)

*Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 37 800 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 0 tkrFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Mälaråsen AB (publ) i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor AB som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar