Marknadsmeddelande 326/17 – Mälaråsen AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 december 2017

Enligt beslut på årsstämman den 4 april 2017, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 december 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 december 2017.

Utdelningens storlek är 2,50 SEK per aktie.
Detta är det fjärde utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.
Avstämningsdag är den 29 december 2017

Information om aktien:
Kortnamn: MALAR
ISIN-kod: SE0008937411
Orderbok ID: 414A
Utdelning: 2,50 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 december 2017

Stockholm den 20 december 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Upplands Motor. Portföljen omfattar ca 34 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av en bilförsäljningsanläggning i Kista, en i Uppsala och en i Arlandastad. Upplands Motor har tecknat tre hyresavtal vilka löper till 2031-09-30. Mälaråsens främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheterna.