Marknadsmeddelande 74/18 – Mälaråsen AB:s aktier handlas exkl. utdelningden 29 mars 2018

Report this content

Förutsatt beslut på årsstämman den 28 mars 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 29 mars 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 28 mars 2018.

Utdelningens storlek är 2,50 SEK per aktie.
Detta är det första utdelningstillfället utav föreslagna fyra kontantutdelningar.
Avstämningsdag är den 3 april 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: MALAR
ISIN-kod: SE0008937411
Orderbok-ID: 414A
CFI: ESVUFR
FISN: MALARASEN/SH
Utdelning: 2,50 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 29 mars 2018

Stockholm den 21 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se