Mälardalens Omsorgsfastigheter: Information kring fel avstämningsdag för utdelning Q2

På grund av ett administrativt misstag har, för utdelning den 1 juli 2020, avstämningsdagen blivit den 26 juni 2020 istället för den tidigare kommunicerade avstämningsdagen 30 juni 2020.

Vi beklagar det inträffade och vi uppmanar alla aktieägare som inte fått utdelning per utbetalningsdag den 1 juli 2020, att i första hand kontakta sina förvaltare och i andra hand ta kontakt med bolaget på nedan mailadress, för avstämning av eventuellt utebliven utdelning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet 

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar