1 200 gymnasieelever till forskningsdagar på Mälardalens högskola

Science@MDH är två populärvetenskapliga dagar då 1 200 gymnasieelever kommer till Mälardalens högskola (MDH) för att lära sig mer om forskning. Under föreläsningarna möter de sju forskare som ska inspirera och väcka nyfikenhet för forskning.

– På Science@MDH kommer våra forskare att visa hur forskningen kan utveckla regionen, Sverige och världen. Att forska är att skapa värde och nytta för samhället samtidigt som man själv har ett oerhört spännande arbete. Det hoppas vi ska inspirera gymnasieeleverna, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

Science@MDH hålls i Eskilstuna den 19 november och i Västerås den 20 november.

Rasmus Åkerblom, programledare och tv-producent med erfarenhet av vetenskapsredaktioner för såväl radio som tv, är moderator för Science@MDH och kommer att tala om vikten av forskning och innovationer.

Forskare vid passet om ekonomi, samhälle och kultur:

  • Marie Öhman är litteraturvetaren som forskar om synen på människan och hur den förändrats genom tiderna.
  • Eric Hansen är forskare i psykologi med inriktning mot social- och konsumentpsykologi.
  • Terence Fell är statsvetare och forskar om vilka faktorer som påverkar social hållbarhet i bostadsområden.

Forskare vid passet om energi, teknik och innovation:

  • Åsa Öberg forskar om hur människors upplevelser kan fungera som drivkraft för innovationer och produktutveckling.
  • Elena Tomas Aparicio och Fredrik Starfelt är energiforskare och forskar för en klimatsmartare framtid.
  • Rikard Lindell är forskare i datavetenskap och har ett nytt synsätt när det gäller programmering och gränssnitt.

Program för Science@MDH och mer information om forskarna finns på www.mdh.se

För mer information eller kontakt med forskarna:

Sofia Norling, kommunikatör MDH, 021-10 13 25, sofia.norling@mdh.se

Sara Olofsson, kommunikatör MDH, 021-10 13 67, sara.olofsson@mdh.se

Kontakta oss gärna om ni vill komma till någon av dagarna.

Kort fakta om forskningen vid MDH

På MDH finns drygt 300 personer som arbetar med forskning, från professorer till forskarstuderande. Forskningen sker inom sex inriktningar: Hälsa och välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och organisation samt arbetslivsvetenskap, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering samt Utbildningsvetenskap.


Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen