Bästa möjliga vård för varje patient är målet

Aktuell forskning gör vården bättre och säkrare. Mälardalens högskolas (MDH) anordnar årligen Vårdvetenskapens dag för att visa aktuella forskningsrön. Den 20 april i Eskilstuna hålls dagen med temat ”Att vårda med evidens”.

Vårdvetenskapens dag äger rum på MDH i samverkan med landstingen i Sörmland och Västmanland. Syftet är att presentera aktuell vårdvetenskaplig forskning vid högskolans akademi för hälsa, vård och välfärd. Alla, både professionellt intresserade och allmänhet, är välkomna.
­- Sjukvårdens resurser i form av medarbetarnas professionella kunskap och patienternas unika behov är självklarheter att ta hänsyn till i vården. Men för att vården ska bli riktigt bra behöver den grundas i aktuell forskning och sjukvårdspersonalen behöver ges tid och möjlighet att inhämta sådan för att använda i det dagliga arbetet. Då vårdar man med evidens, säger Margareta Asp, docent i vårdvetenskap vid MDH och ansvarig för Vårdvetenskapens dag den 20 april i Eskilstuna.

Presentationer under dagen:

 • Tvärprofessionella standardvårdplaner inom hjärtsjukvården på Mälarsjukhuset.
  En av landets absolut bästa hjärtvårdsavdelningar bygger sina vårdplaner på senaste forskningen och samarbetar med MDH för fortlöpande utbildning av medarbetarna.
 • Vårdmiljöer för vila och återhämtning.
  Patienter och vårdtagare ska kunna hämta kraft och stärka sin hälsa i vårdmiljön. Den ska ge möjligheter för vila som handlar om såväl stillhet och ro som möjligheter till att uppleva lustfylld stimulans i form av exempelvis konst, musik och naturupplevelser.
 • Självskattad hälsa och fysisk aktivitet hos personer med psykiska funktionshinder.
  Dålig hälsa, låg fysisk aktivitet och rökning är vanligt i den här gruppen där det finns stort behov för vården att tänka på hela människan och måna om såväl den psykiska som fysiska hälsan hos patienterna.
 • Att respektera patientens värdighet i rättspsykiatrisk vård.
  Ökad förståelse för bevarande av patienternas värdighet kan ge en bättre vård för patienter som oftast är placerade i vårdmiljön mot sin vilja.
 • Upplevelser från vårdrelationer i ljuset av anmälningar till patientnämnden.
  Patienter måste känna empati från vårdaren och delaktighet i sin egen vård. Det är viktigt att uppleva sig sedd av vårdaren.

Vårdvetenskapens dag är den 20 april 2012 kl 9.30 – 15.00 i Aula Collegium i Eskilstuna.

Program Vårdvetenskapens dag

AnmälanKontaktuppgifter:
Margareta Asp, docent i vårdvetenskap och ansvarig för dagen vid MDH, telefon 016-15 37 53
Sofia Norling, forskningskommunikatör, telefon 021-10 13 25

Fakta om Hälsa, vård och välfärd vid MDH
- MDH har landets största sjuksköterskeutbildning.
- Varje år utexaminerar MDH cirka 300 nya sjuksköterskor.
- Inom forskarutbildningsämnet vårdvetenskap finns 24 forskare på MDH.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen