Eskilstuna kommun satsar stort på näringslivsutveckling i samverkan med Mälardalens högskola

Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola (MDH) stärker sitt samarbete på näringslivsområdet genom att teckna ett nytt samarbetsavtal. Under 2014 satsar kommunen 3 miljoner kronor på insatser från högskolan som ska stärka befintliga företag i Eskilstuna och bidra till att fler arbetstillfällen skapas i kommunen.

– Samarbetsavtalet skapar förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas. Mälardalens högskola är som samarbetspartner viktig för strukturomvandling, kompetensförsörjning och utveckling av orten Eskilstuna och dess näringsliv. Att på olika sätt bidra till att stärka högskolan är därför naturligt för kommunen, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun.

Samverkansavtalet är ett viktigt verktyg för gemensamma prioriteringar och uppföljning. För högskolans del innebär det ökade möjligheter till samverkan med kommunen, företag och andra aktörer i syfte att utveckla forskning och utbildning som gagnar alla parter.

En del av satsningen handlar om vidareutveckling av Tillväxtmotorn, ett affärsutvecklingsprogram riktat till företagsledare som drivs av MDH. Syftet är att erbjuda regionens små och medelstora företag tillgång till högskolans kompetens och forskning. Sedan starten 2011 har över hundra företagsledare deltagit och av dessa bekräftar 84 procent att de förbättrat sin affärsstrategi som en direkt följd av medverkan och 60 procent av företagen har inlett samarbete med högskolan.

– Tillväxtmotorn har erbjudit fantastiska föreläsare under årets gång som har bidragit med mycket inspiration. Sen har utbytet med andra företag, speciellt inom andra branscher varit väldigt spännande och givande, säger Fredrik Wahlqvist, Vice VD Bestbemanning AB.

Tack vare det nya samarbetsavtalet kan ytterligare ett trettiotal företag erbjudas möjlighet att delta i Tillväxtmotorn i Eskilstuna under 2014.

– För högskolans del innebär Tillväxtmotorn många nya företagskontakter, men också möjligheter för studenterna att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare genom att göra sina examensarbeten på företagen, säger Gabriella Mast Weggeman, projektledare för Tillväxtmotorn.

Pressinbjudan

Möt Eskilstuna kommuns näringslivsutvecklare och regionens företag

Torsdag 3 april bjuder Tillväxtmotorn in till avslutningsevenemang.

Plats: Strands Golf och Hotell

Deltagare: Eskilstuna kommuns näringslivsutvecklare Perla Bovin, cirka 30 företag från Eskilstuna, Strängnäs, Köping, Kungsör och Arboga.

Program

kl 13.30 möjlighet till intervju med Eskilstunas näringslivsutvecklare Perla Bovin.

kl 14.00 - 16.00 föreläsningar

”Kompetens för tillväxt” ett projekt om akademisk kompetens i företag. Marina Andersson, Östsvenska Handelskammaren.

”Innovation of Meaning eller Innovation som känns i magen”. Åsa Öberg, forskare vid MDH.

Mer information

Om samarbetsavtalet:

Cecilia Vestman, processledare, Mälardalens högskola, tfn 016- 15 51 08 mobil 073-662 06 09, e-post cecilia.vestman@mdh.se

Perla Bovin, näringslivsutvecklare, Eskilstuna kommun, tfn 073- 940 84 00, e-post perla.bovin@eskilstuna.se

Isabel Jansson, kommunikationsstrateg, Eskilstuna kommun, tfn 016- 710 51 03, mobil 070- 086 21 30, e-post isabel.jansson3@eskilstuna.se

Om Tillväxtmotorn:

Gabriella Mast Weggeman, Mälardalens högskola, tfn 016 – 15 51 65, e-post gabriella.mast.weggeman@mdh.se

Med 12 000 studenter och 900 anställda är Mälardalens högskola en av Sveriges stora högskolor. MDH kännetecknas av ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen