Eskilstuna och Västerås - Sveriges bästa studentstäder?

Två levande studentstäder, en högskola, en aktiv studentkår och ett väl fungerande samarbete med arbetslivet i regionen. Samarbete där studenternas situation och behov står i fokus. Nu ansöker Eskilstuna kommun, Västerås stad, Mälardalens högskola och Mälardalens studentkår om att bli Årets studentstäder.

Det väl fungerande samarbetet mellan samtliga aktörer har pågått länge. Men det är första gången som städerna, studentkåren och högskolan väljer att ansöka om titeln Årets studentstäder.

– Mälardalens högskola är en samverkande högskola och tack vare att MDH:s forskning och utbildning sker i nära samarbete med aktörer på studenternas framtida arbetsmarknad, är MDH en av de bästa i landet på att ge utbildningar som leder till arbete. Detta kombinerat med satsningar som gör städerna till en fin miljö att leva och bo i som student, gör att jag är stolt över att vi tillsammans står bakom denna ansökan, säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola.

Samarbeten för studenternas bästa
Eskilstuna och Västerås, MDH:s huvudcampusorter, är städer med ett stort engagemang och som verkar för att skapa goda förutsättningar för levande studentstäder. Att städerna erbjuder bostadsgaranti samt att studenterna får möjlighet att möta sina framtida arbetsgivare via MDH:s Karriärtorget,är två goda exempel på detta.

– Det väl fungerande samarbetet mellan städerna, högskolan och studentkåren vill vi uppmärksamma genom att ansöka om titeln Årets Studentstad. Det märks att städerna och högskolan är måna om studenterna och även gör sitt yttersta för att stötta Studentkårens verksamhet som fått motstå tuffa prövningar i och med kårobligatoriets avskaffande. Det är låga trösklar oss parter emellan och det är lätt att få gehör för idéer och projekt, vilket även denna ansökan i sig visar prov på, säger Cathrine Åsklint, ordförande Mälardalens studentkår

De nominerade städerna kommer att granskas och bedömas inom olika områden. Bland annat "En studentstad att studera, leva och trivas i", "En studentstad med samarbeten för studenternas bästa" och "En studentstad som värnar om alla studenter."

– Jag är stolt över att vi i Mälardalen har en högskola vars utbildningar leder till arbete. Det är till och med så att Mälardalens högskola är en av de bästa i landet på att ge utbildningar som leder till jobb. De kontakter som Västerås stad har med studenterna genom Studentrådet och andra samverkansråd är mycket betydelsefulla för oss - de är en tillgång, säger Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande Västerås stad.

Trivas i staden - under och efter studietiden
Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetar aktivt för att på olika sätt välkomna MDH-studenterna till kommunen. Att studenterna ska trivas under sin studietid är viktigt för kommunerna. Helst så bra att studenterna även stannar efter avslutade studier.

– Mälardalens högskola och dess studenter är en livsnerv i Eskilstuna och regionen. Ett aktivt studentliv är en förutsättning för en högskolas och en kommuns attraktivitet, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Om utmärkelsen "Årets studentstad"
Sveriges förenade studentkårer, SFS, har sedan 1999 delat ut priset SFS Studentstad. Utmärkelsen ges till en stad som på ett fördömligt sätt värnar om studenters situation och behov. SFS vill med priset uppmärksamma en stad som arbetar aktivt med, och ser vikten av, att vara studentvänlig för staden och studenternas skull. Bakom nomineringen av staden måste gemensamt minst en kommun, en högskola och en studentkår stå. Läs mer här: sfs.se/nyheter/vilken-stad-blir-sfs-studentstad-201213

Om SFS, Sveriges förenade studentkårer
www.sfs.se

För ytterligare information
För kontakt med Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola, vänligen kontakta: Sara Seltborg, informationschef vid Mälardalens högskola, tel: 021-10 15 35, e-post: sara.seltborg@mdh.se

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna, tel:0739-50 61 75, e-post: Jimmy.jansson@eskilstuna.se

Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande Västerås stad, tel: 021-39 22 22

Cathrine Åsklint, ordförande Mälardalens studentkår, tel: 021-10 16 74, e-post: ordf@mds.mdh.se

 

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen