Eskilstuna och Västerås får utmärkelsen Sveriges bästa studentstäder

Sveriges förenade studentkårer, SFS, utser sedan 1999 årets studentstad. I år går utmärkelsen gemensamt till städerna Eskilstuna och Västerås.

I SFS:s motivering står det bland annat att Eskilstuna och Västerås är städer där studenterna får stå i centrum, två städer där studentinflytandet genomsyrar all verksamhet, från högsta beslutande nivå ner till den enskilda studenten.

– En studentstad ska vara inkluderande för alla studenter och det har Eskilstuna och Västerås satsat hårt på. Det är en starkt bidragande anledning till att de får utmärkelsen SFS Studentstad 2012/2013, säger SFS ordförande Camilla Georgsson.

– Jag är stolt över att Mälardalens högskola, Eskilstuna och Västerås har blivit utnämnd till Årets studentstad. Det är ett tydligt bevis på att vi är på rätt väg och kommer sporra oss att arbeta mer med att göra städerna ännu bättre för studenter. Studenterna är en viktig tillgång för staden och det är viktigt för oss att de trivs här, säger Ulla Persson kommunstyrelsens ordförande Västerås stad.

De nominerade städerna har granskats och bedömts inom olika områden. Bland annat "En studentstad att studera, leva och trivas i", "En studentstad med samarbeten för studenternas bästa" och "En studentstad som värnar om alla studenter."

– Mälardalens högskola och dess studenter bidrar till att Eskilstuna utvecklas. Därför har vi alltid varit angelägna om att ha en god samverkan och öppna dörrar för såväl högskolan som Studentkåren och på det området är vi bäst i Sverige, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

– Utmärkelsen är ett kvitto på att samverkan mellan städerna, högskolan och Studentkåren är oerhört viktigt för studenternas bästa. Vi är glada och stolta över att det väl fungerande samarbetet uppskattas och premieras, säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola.

– Städerna och högskolan är måna om studenterna och gör sitt yttersta för att stötta Studentkårens verksamhet. I motiveringen beskriver man Eskilstuna och Västerås som städer där studenterna får stå i centrum, det gör mig extra glad, säger Cathrine Åsklint, ordförande Mälardalens Studentkår.

Västerås och Eskilstuna belönas med utmärkelsen SFS Studentstad 2012/2013 med följande motivering:
"Västerås och Eskilstuna är två städer där studentinflytandet genomsyrar all verksamhet, från högsta beslutande nivå ner till den enskilda studenten. Städerna och högskolan är måna om studenterna och ser vikten av ett starkt studentinflytande i en tät dialog med Studentkåren. De båda städerna har aktivt arbetat med att skapa ett brett utbud av aktiviteter anpassat till studenters olika behov och förutsättningar. Detta genom att både ge möjlighet till stora arrangemang för studenter på väg ut i arbetslivet och till mindre forum för att finna ro under studietiden.

SFS Studentstad 2012/2013 har på ett föredömligt sätt arbetat med, och satsat på, inkludering inom en mängd områden. I Västerås och Eskilstuna ska alla studenter, oavsett bakgrund, känna sig välkomna - såväl i städerna som vid högskolan och i kontakten med Studentkåren.

Västerås och Eskilstuna är städer där studenterna får stå i centrum."

Den formella prisutdelningen sker den 4 maj på SFS årsmöte i Lund.

Om SFS, Sveriges förenade studentkårer och om utmärkelsen "Årets studentstad"
www.sfs.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sara Seltborg, informationschef vid Mälardalens högskola, tel: 021-10 15 35, e-post: sara.seltborg@mdh.se

För kontakt med Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola, vänligen kontakta: Sara Seltborg, informationschef vid Mälardalens högskola, tel: 021-10 15 35, e-post: sara.seltborg@mdh.se

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna, tel:0739-50 61 75, e-post: Jimmy.jansson@eskilstuna.se

Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande Västerås stad, tel: 021-39 22 22

Cathrine Åsklint, ordförande Mälardalens Studentkår, tel: 021-10 16 74, e-post: ordf@mds.mdh.se

Mikael Berg, Vice ordförande Mälardalens Studentkår, tel: 021-10 16 75, e-post: inflytande@mds.mdh.se

 

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Dokument & länkar