Mälardalens högskola får examensrätt för matematik för gymnasieskolan

Högskoleverket beslutade idag kring examensrätter för nya ämneslärarutbildningen. Mälardalens högskola fick examenstillstånd för matematik för gymnasiet, men avslogs ansökan om examensrätt för franska, spanska och tyska.

– Examensrätten för matematik på gymnasiet är en kvittens på att satsningen på ämnesdidaktik som tillägg till vetenskaplig kompetens är rätt, säger Karin Röding, rektor på Mälardalens högskola.

Högskoleverkets bedömning säger att det ”redovisas en vetenskaplig kompetens i matematik som är tillräckligt bred och djup för inriktningen mot arbete i gymnasieskolan”. De menar också att ”det finns god balans mellan vetenskaplig kompetens och professionserfarenhet”.

Däremot fick Mälardalens högskola avslag om examensrätt för ämneslärarutbildning i moderna språk.

– För moderna språk finns det trots det här avslaget anledning för optimism för framtiden. Alla bedömningsaspekter, förutom lärarresurser, får godkänt. Mälardalens högskola kommer nu att analysera beslutet och stärka lärarutbildningen ytterligare utifrån Högskoleverkets kriterier inför nästa ansökan, säger Karin Röding.

Avslaget för franska, spanska och tyska beror enligt Högskoleverket på att det saknas tillräcklig vetenskaplig kompetens i ämnesdidaktik i samtliga tre språkämnen, samt att lärarna inte aktivt ägnar sig åt ämnesdidaktisk forskning i tillräckligt stor utsträckning.

Utlåtandet var dock överlag väldigt positivt och Högskoleverket skriver: ”Om man bortser från avsaknaden av tillräcklig ämnesdidaktisk kompetens, finns en god balans mellan vetenskaplig kompetens och professionserfarenhet.”

Om utbildningsmiljön säger Högskoleverket: ” Totalt sett finns det en god forskningsmiljö i anknytning till lärarutbildningen, särskilt inom den av högskolan prioriterade profilen didaktik och interkulturell kommunikation. Här finns forskningsgrupper som ingår i nationella och internationella nätverk. Den interkulturella profilen har satt tydliga avtryck i delar av utbildningen.”

Mälardalens högskola har redan erhållit rätt att utfärda förskollärarexamen och ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet i svenska, engelska, samhällskunskap, svenska som andra språk och, i och med dagens beslut, matematik. Tillsammans med de redan pågående utbildningarna erbjuder Mälardalens högskola fortfarande en bred lärarutbildning mot hela området från förskola till gymnasium.

Till ämneslärarutbildningen i svenska, svenska som andra språk, samhällskunskap och engelska finns även ett begränsat antal platser kvar att söka inför terminsstarten i höst.

Redan antagna på Mälardalens högskolas lärarutbildningar påverkas inte av Högskoleverkets beslut.

För kontaktuppgifter och bokning av intervju med Rektor Karin Röding, kontakta Lena Stenbrink, informatör på akademin för utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola, 021-15 17 84

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar: