MDH:s miljöarbete fortsätter att uppmärksammas

Mälardalens högskola (MDH) var den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och arbetet för en hållbar utveckling pågår ständigt. I mars gick Guldstänks miljöpris till högskolan för dess hållbarhetssatsning. Nu uppmärksammas MDH:s miljöarbete ytterligare, denna gång av Naturvårdsverket.

Varje år gör Naturvårdsverket en uppföljning av statliga myndigheters miljöarbete. Årets uppföljning visar att endast 22 av 192 myndigheter är miljöcertifierade. Mälardalens högskola är en av dessa. Tillsammans med Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle, är MDH det lärosäte i landet som har en miljöcertifiering.

I år uppfyller MDH alla rankningskriterier i Naturvårdsverkets uppföljning och tilldelas därmed full pott, 15 av 15 poäng. Kriterierna är bland annat att myndigheten ska ha en miljöpolicy, mätbara miljömål, information och utbildning som utvecklar personalens miljökompetens och en årlig uppföljning och redovisning av resultatet.

- Att vi uppfyller alla kriterier i Naturvårdsverkets rankning känns bra. För MDH är det viktigt att ha kontinuitet och kvalitet i miljöarbetet, både vad gäller miljöinslag i utbildning och i den dagliga verksamheten, säger MDH:s rektor Karin Röding.

Varje år förbrukar MDH cirka 4 miljoner kWh. Målet är att sänka energiförbrukningen med 11 procent fram till 2013 jämfört med basår 2010. Några konkreta exempel på vad MDH gör för att minska energianvändningen:
• Automatisk avstängning av datorerna när de inte används.
• Installera närvarostyrd belysning vid ombyggnation.
• Installera koldioxidstyrd ventilation för att minska drifttiderna på ventilationsaggregaten vid ombyggnation.

För mer information:
Sara Seltborg, informationschef, Mälardalens högskola.
021-10 15 35 eller 073-662 05 35
sara.seltborg@mdh.se 

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen