Årsredovisning 2017

Report this content

Malmbergs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på Malmbergs hemsida www.malmbergs.com.

En tryckt version kommer att finnas från den 28 mars och distribueras till alla aktieägare som så önskar. Den kan även beställas hos Malmbergs, telefon 019-58 77 00.
    
  
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.
     
   
Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.
   
  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2018 klockan 14.20 (CET).


Taggar: