Malmbergs valberedning utsedd

Report this content

Valberedningen har följande sammansättning:

 

Johan Folke, ordförande

Björn Ogard

 

Aktieägare i Malmbergs är välkomna att senast den 1 mars 2022 lämna förslag till valberedningens ordförande under adress: Malmbergs Elektriska AB (publ),

Box 144, 692 23 Kumla.

 

Årsstämma i Malmbergs kommer att hållas tisdagen den 26 april 2022 i Kumla.

 

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 77 00.

 

 

Malmbergs är ett nordiskt handelshus med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hong Kong. Vi arbetar med försäljning av produkter såsom belysning, installationsmateriel, kabel, billaddare, solceller, vvs, data, verktyg och arbetskläder. Vår företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar