Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 · Hyresintäkterna för perioden ökade till 691 Mkr (679) · Periodens resultat efter skatt uppgick till 101 Mkr (89), varav 17 Mkr (-7) utgjordes av jämförelsestörande poster · Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,92 kr (4,35) · Förvaltningsresultatet för helåret bedöms uppgå till cirka 120 Mkr · En bostadsfastighet i Malmö har förvärvats för 20 Mkr Frågor angående delårsrapporten kan riktas till VD Anders Silverbåge 08- 566 130 00, e-post anders.silverbage@mandamus.se. Adress (huvudkontor): Mandamus Fastigheter AB, (Englundavägen 7), Box 12, 171 18 Solna, Tel: 08-566 130 00 Fax: 08-566 130 99 E-post: mandamus@mandamus.se Hemsida: www.mandamus.se Org nr 556549-6360 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00640/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00640/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar